miniatura

– nowa ksiądz w Kościele Ewangelicko-Reformowanym

W dniu 16 grudnia 2023 r. w kościele ewangelicko-reformowanym w Zelowie została ordynowana na księdza Marta Borkowska. Ordynacji dokonał bp Semko Koroza. W przemówieniu ordynacyjnym w oparciu o Psalm 95,1-7 przypomniał, czym jest urząd sługi Słowa Bożego i zakończył je specjalnymi życzeniami powołując się na słowa psalmisty: „Obyś dziś i zawsze słyszała głos Jego”. W akcie ordynacji biskupowi jako asystenci towarzyszyli: ks. Halina Radacz – proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Żyrardowie i ks. Michał Jabłoński – proboszcz parafii ewangelicko-reformowanej w Warszawie.

Nowa ksiądz w swoim kazaniu opartym o fragment z Listu do Efezjan (Ef 4,1-8.11-16), odnosząc się do obecności na nabożeństwie gości z różnych Kościołów, zwróciła uwagę, że wszystkich chrześcijan powinna łączyć wiara w Jezusa jako naszego Zbawiciela. Wspomniała też swoją drogę życiową: „W moim przypadku Bóg dał mi taki impuls wiary, sprawił, że zaczęłam Go szukać w czasach, gdy Kościół był dla mnie czymś bardzo odległym i zupełnie się w nim nie widziałam”.

Ks. Marta Borkowska

Ks. Marta Borkowska była od 2017 roku świecką kaznodziejką. Jest drugą, po ks. Wierze Jelinek, kobietą ordynowaną na księdza w Kościele Ewangelicko-Reformowanym w Polsce. Do Kościoła Ewangelicko-Reformowanego wstąpiła w 2003 roku. Na Uniwersytecie Warszawskim ukończyła informatykę i wiele lat pracowała jako programistka. W latach 2006-2009 studiowała teologię w Wyższym Baptystycznym Seminarium Teologicznym uzyskując tytuł licencjata. Studia magisterskie ukończyła w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w 2017 roku. Służbę będzie pełnić w parafii w Zelowie.

Na uroczystości ordynacyjnej władze Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego reprezentował radca rady synodalnej prof. Jerzy Sojka i administrator parafii w Zelowe ks. Wiesław Żydel.

na podstawie relacji z „Jednoty”
zdjęcia Ewa Jóźwiak

„Zwiastun Ewangelicki” 1/2024