miniatura

Tegoroczna akcja przygotowania niespodzianki dla seniorów w ewangelickich domach opieki zakończyła się sukcesem.

Uczniowie z różnych szkół i parafii diecezji cieszyńskiej przygotowali 619 gwiazdek, które zostały wysłane do domów opieki w Dzięgielowie, Bielsku-Białej, Wrocławiu, Bytomiu-Miechowicach, Konstancinie-Jeziornej i Mikołajkach.

W akcję zaangażowali się uczniowie ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Ustronia, Cieszyna, Skoczowa, Wisły, Wieszcząt, Rudzicy, Jasienicy, Jaworza, Drogomyśla oraz parafii w Białej (Bielsko-Biała).

Dziękujemy wszystkim za udział w akcji, która dała seniorom radość z otrzymanych gwiazd.

Organizatorzy:
dk. Ewa Below, Wydawnictwo Augustana

„Zwiastun Ewangelicki” 1/2024