miniatura

Doroczna konferencja EDYN (Ecumenical Diaconal Year Network) – sieci organizacji chrześcijańskich koordynujących wolontariat odbyła się w Rydze w dniach 6-10 listopada 2023 r. Dyskutowano m.in. o ekologii, promocji wolontariatu, ewaluacji programów wolontariackich, a także o wdrażaniu pomysłów w życie.

Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele organizacji członkowskich EDYN z Belgii, Czech, Francji, Łotwy, Niemiec, Norwegii, Polski, Rumunii, Słowacji, Stanów Zjednoczonych, Ukrainy, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch. Jej gospodarzem była Diakonia Łotewska. Jedną z organizacji członkowskich EDYN jest Diakonia Polska, którą reprezentowała Ewa Wunsz, koordynatorka ds. wolontariatu.

W ramach konferencji odbyły się prezentacje, warsztaty, dyskusje i spotkania. Uczestnicy dyskutowali o ekoteologii oraz celach zrównoważonego rozwoju. Dla wolontariuszy przygotowano ulotkę, jak wdrażać praktyki ekologiczne w codziennym życiu.

Odbyły się też spotkania z przedstawicielkami Sieci Współpracy Europejskich Organizacji Wolontariackich (NEVSO) oraz Narodowej Agencji rozliczającej projekty Europejskiego Korpusu Solidarności na Łotwie. NEVSO, którego EDYN jest członkiem, zajmuje się sprawami wolontariatu na gruncie Unii Europejskiej. Przedstawicielka NEVSO zebrała na konferencji w Rydze opinie i postulaty, które przekaże w dyskusjach z Parlamentem Europejskim. Zwrócono ponadto uwagę na konieczność promocji wolontariatu w mediach społecznościowych najczęściej używanych przez młodych ludzi.

Zaprezentowana została też kolejna organizacja członkowska EDYN – Wspólnota Młodzieży Ewangelickiej na Słowacji (SEM). Uczestnicy odwiedzili również Centrum Diakonijne w Rydze, gdzie prowadzony jest dzienny ośrodek wsparcia. Ponadto odbył się wieczór z wolontariuszami, realizującymi obecnie projekty na Łotwie oraz wieczór międzykulturowy.

na podstawie relacji (mk)

„Zwiastun Ewangelicki” 24/2023