miniatura

– Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2023

Wraz z początkiem adwentu ruszyła doroczna akcja charytatywna Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Pozyskane fundusze zostaną przeznaczone na pomoc potrzebującym najmłodszym. Akcja rozpoczęła się w 1. Niedzielę Adwentu, 3 grudnia 2023 r. i potrwa do Wigilii Bożego Narodzenia. W jej ramach Diakonia Polska rozprowadzi w tym roku blisko 10 tysięcy świec. Ponadto 4 tysiące świec Diakonia przekazała do Ukrainy, gdzie toczy się wojna i ludzie mierzą się z brakiem prądu.

Po raz szósty akcji towarzyszy hasło „Świeca, która tworzy polską Wigilię”. Wigilijna świeca z jednej strony daje światło i ciepło, z drugiej zaś ma bogatą symbolikę – przywodzi na myśl takie wartości, jak: życie, pokój, bezpieczeństwo, jedność, nadzieja. Przypomina w ten sposób o ludziach, którzy mierzą się z życiowymi trudnościami i potrzebują naszej pomocy oraz solidarności.

Akcja w sposób szczególny skupia się na dzieciach, które nie mają wystarczającego wsparcia ze strony dorosłych. Mierzą się z osamotnieniem, ubóstwem, nierównościami, przemocą czy problemami psychicznymi. Potrzebują miłości, poczucia bezpieczeństwa, okazania uwagi. „Chcemy, aby płomień świecy wigilijnej stał się symbolem nadziei na lepsze jutro, ale też przypominał nam o wszystkich ludziach będących w potrzebie, szczególnie o tych najmłodszych. Niech stanie się impulsem do międzyludzkiej życzliwości, solidarności i działania na rzecz tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej – bez względu na ich pochodzenie czy pozycję społeczną. Poprzez akcję chcemy pomóc dzieciom i młodzieży w wyrównywaniu szans edukacyjnych, dać nadzieję na lepszy start w dorosłe życie, chronić przed marginalizacją i wykluczeniem w życiu społecznym” – napisali organizatorzy.

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na pomoc edukacyjną, psychologiczną i terapeutyczną, rehabilitację i leczenie dzieci, zorganizowane formy letniego wypoczynku, wsparcie świetlic socjoterapeutycznych, a także pomoc dzieciom uchodźczym i poszkodowanym przez wojnę w Ukrainie.

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom prowadzone jest wspólnie przez kościelne organizacje charytatywne: Caritas Kościoła Rzymskokatolickiego, Diakonię Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Diakonię Polską) oraz Eleos Kościoła Prawosławnego. Po raz 24 czwarty akcja ma charakter ekumeniczny.

„Zwiastun Ewangelicki” 24/2023