miniatura

– międzydiecezjalne rekolekcje dla duchownych

Adwent to czas oczekiwania na przyjście Zbawiciela. W wielu miejscach odbywają się rekolekcje, które mają pomóc w zyskaniu dystansu i wyciszeniu przed wielkim świętowaniem urodzin Chrystusa. Jednym z nich były Mikołajki, gdzie w dniach 3-5 grudnia 2023 r. odbyły się rekolekcje dla duchownych dwóch diecezji: mazurskiej i pomorsko-wielkopolskiej. Księża zjechali do serca Mazur, by podczas intensywnego programu nakarmić się adwentową refleksją i doszkolić w pracy duszpasterskiej.

Rekolekcje rozpoczęły się od spotkania z historią. Prof. Jerzy Sojka z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej zapoznał tych, którzy w niedzielne popołudnie dotarli do Mikołajek, z treścią kazań adwentowych Marcina Lutra. W ten sposób pobudzona została refleksja nad znaczeniem adwentowego czasu oczekiwania. Na temat przeżywania traumy i klęski na kartach Pisma Świętego, co było szczególnym doświadczeniem starotestamentowych proroków, mówiła dr Iwona Baraniec. Dzięki temu szkolenie z zakresu radzenia sobie z traumą i wspierania osób, które jej doświadczyły – ze szczególnym zwróceniem uwagi na uchodźców wojennych z Ukrainy czy Bliskiego Wschodu – miało głębszy wydźwięk. Z inicjatywy Diakoni Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP poprowadziła je psycholog Karolina Muścińska. Drugiego dnia mówiono też o migracji oraz pojednaniu. Refleksjami na ten temat podzielił się biskup diecezji pomorsko-wielkopolskiej prof. Marcin Hintz.

Ostatni dzień rozpoczęło nabożeństwo połączone ze spowiedzią i Wieczerzą Pańską, podczas którego kazanie wygłosił biskup diecezji mazurskiej Paweł Hause.

Rekolekcje dawały też duchownym możliwość oddechu od bieżących spraw. Wieczory upływały im na międzydiecezjalnej integracji, wymianie doświadczeń i wspomnieniach. Wyjątkowym przeżyciem, zwłaszcza dla tych przybywających w to miejsce zwykle latem, były spacery po wyludnionych, zimowych Mikołajkach.

na podstawie relacji

ks. Grzegorza Frydy

„Zwiastun Ewangelicki” 24/2023