miniatura

W ramach Europejskiego Korpusu Solidarności od stycznia do sierpnia 2023 r. Aleksandra Szpakowska uczestniczyła w projekcie „Rzemieślnicze pokolenia” w Samoborze w Chorwacji. Do Chorwacji wyjechała jako wolontariuszka wysłana przez Diakonię Polską. Organizacja ta koordynuje projekty międzynarodowego wolontariatu od 1999 r. Wysyła polskich wolontariuszy za granicę i przyjmuje zagranicznych w Polsce.

Projekt prowadzony był na terenie ekologicznego gospodarstwa edukacyjnego Greenville przez Stowarzyszenie na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Pozitiva Samobor. Jego celem było stworzenie inkluzywnego, czyli włączającego, środowiska dla dzieci i seniorów z lokalnej społeczności tej miejscowości.

 Wolontariusze byli zaangażowani w przygotowanie materiałów edukacyjnych oraz promocję różnorodności międzykulturowej, zrównoważonego rozwoju oraz rzemiosła wśród dzieci, młodzieży i seniorów. „Miałam różne zadania, od prac ogrodowych po przygotowywanie materiałów informacyjnych o całym nowym projekcie, od przygotowania warsztatów dla młodzieży po usuwanie brokatu z ubrań. Połowę tych rzeczy robiłam już wcześniej, połowa zadań była dla mnie czymś zupełnie nowym. Dzięki temu zarówno przypomniałam sobie, co potrafię, jak i uczyłam się poprzez działanie” – mówiła Aleksandra Szpakowska. W projekcie wziął także udział Andrei-Cristian Dunaev z Rumunii. Zdobyte doświadczenia przełożyły się na docenienie przez wolontariuszy różnorodności i dziedzictwa kulturowego oraz wzmocnienie takich cech, jak inicjatywa, niezależność, pewność siebie.

„Zwiastun Ewangelicki” 24/2023