miniatura

– ewangelicy w Białymstoku mają nową kaplicę

Już dobrą godzinę przed rozpoczęciem nabożeństwa, w sobotę 2 grudnia 2023 roku, zapełnił się parafialny parking. Kolejni uczestnicy musieli szukać wolnego miejsca do parkowania na sąsiednich osiedlowych uliczkach. Wiele osób spieszyło się do nowej kaplicy, która szybko wypełniła się po brzegi. Ciasno ustawione krzesła zajmowane były błyskawicznie.

Punktualnie o jedenastej rozległy się dźwięki organów i skrzypiec. Przy ich akompaniamencie do kaplicy weszli duchowni. Rozpoczęła się wyjątkowa dla białostockich ewangelików uroczystość. Biskup Kościoła Jerzy Samiec Słowem Bożym i modlitwą dokonał poświęcenia kaplicy. Asystowali mu: biskup diecezji mazurskiej Paweł Hause i ks. Tomasz Wigłasz proboszcz administrator parafii.

Ks. Tomasz Wigłasz

W kazaniu, opartym na słowach Psalmu 127, bp Jerzy Samiec postawił przede wszystkim pytanie, co parafianie zamierzają, kiedy już zakończy się ta wyjątkowa aktywność związana z budową. Przybliżył też dzieje parafii oraz historię budowy. Podziękował obecnemu na uroczystości emerytowanemu bp diecezji mazurskiej Rudolfowi Bażanowskiemu – pierwszemu po reaktywacji administratorowi parafii. Słowa wdzięczności skierował do parafian i przyjaciół parafii, którzy przyłożyli rękę do tego dzieła, wskazując, że cały ten wysiłek zaowocować może nie dzięki naszym staraniom, ale dzięki Bożemu błogosławieństwu.

Kazanie wygłosił bp Jerzy Samiec

W modlitwie powszechnej biskup Kościoła Ewangelicko-Reformowanego Semko Koroza dziękował za miejsce, w którym może być tworzona ta społeczność ludu Bożego. Spowiedź poprowadził prezes synodu ks. Adam Malina. W liturgii komunijnej, z biskupem Kościoła, uczestniczyli bp Paweł Hause i bp Marcin Makula.

W końcowej części nabożeństwa pozdrowienia przekazali goście ekumeniczni: Lucy Lisowska przedstawicielka gminy żydowskiej, ks. Krzysztof Łapiński – duchowny rzymskokatolicki, ks. Adam Sawicki – duchowny prawosławny, pastor Piotr Piotrowski – duchowny baptystyczny oraz Maciej Żywno – wicemarszałek senatu i Robert Sadowski z Muzeum Wojska w Białymstoku.

Pozdrowienia przekazał m.in. wicemarszałek senatu Maciej Żywno

Po nabożeństwie wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek. Parafianie przygotowali go w starej kaplicy, czyli w nowej sali parafialnej, jak i w każdej wolnej przestrzeni, w tym w nowo poświęconej kaplicy, która służyć będzie miejscowemu zborowi na różne spotkania, nie tylko na nabożeństwa.

Podsumowując ten dzień proboszcz parafii ks. Tomasz Wigłasz stwierdził: „Za to wszystko, co do tego dnia doprowadziło, nie sposób nie podziękować. Przede wszystkim Panu Bogu, i nie tylko dlatego, że tak wypada, ale dlatego, że to On daje chcenie i wykonanie. Dziękujemy, że zechcieliście wesprzeć naszą parafię, nie tylko zresztą w tym dziele. Dziękujemy za godziny pracy na budowie. Wielu naszych przyjaciół przejechało nieraz setki kilometrów, żeby razem z nami pracować przy rozbudowie. Dziękujemy za wszystkie wpłaty, jakie pozwalały nam na prowadzenie robót w nader niesprzyjającym branży budowlanej okresie. Dziękujemy też za wasze modlitwy”.

Zdjęcia z archiwum parafii


Krótka historia ewangelików w Białymstoku

  • 1608

W Zabłudowie 20 km na południe od Białegostoku powstała parafia ewangelicko-reformowana.

  • 1803

W Białymstoku formalnie 17 lutego 1803 r. utworzono parafię luterańską. Kilka lat wcześniej rozpoczęły się regularne nabożeństwa. Nowa parafia odwołuje się do historii i dokonań ewangelików w Zabłudowie. Lata świetności parafii przypadają na koniec XIX wieku. Liczyła ona wówczas prawie 10 tysięcy wiernych,

  • 1914-1939

Najwyższej próby świadectwo białostoccy ewangelicy złożyli w trakcie I wojny światowej. Wówczas to dosłownie zdziesiątkowana parafia, bo w Białymstoku pozostało niespełna tysiąc wiernych, rozwinęła wyjątkową działalność diakonijną odpowiadając czynem na wojenną biedę. Ewangelicy założyli dom starców, ochronkę dla dzieci, sklep z tanimi artykułami pierwszej potrzeby i wydawali każdego dnia pół tysiąca obiadów. Ta działalność była kontynuowana w okresie międzywojennym.

  • 1939-1979

II wojna światowa okazała się dla parafii wyjątkowo bolesnym okresem. Po wojnie formalnie parafia, a później filiał, istniał aż do końca lat siedemdziesiątych XX wieku. Niestety w praktyce życie parafialne nie odrodziło się w pełni.

  • 2002

Stan ten zmienił się w pierwszych latach XXI wieku. Wtedy to niewielka grupa ewangelików wystąpiła z inicjatywą ponownego utworzenia parafii. Decyzją z dnia 3 września 2002 r. Konsystorz Kościoła wsparł tę inicjatywę i formalnie powołał do życia Parafię Ewangelicko-Augsburską w Białymstoku. Początkowo nabożeństwa odbywały się w wynajmowanych salach. W roku 2006 w niewielkim drewnianym budynku stworzono centrum parafialne z kaplicą, salą parafialną i mieszkaniem duchownego. Duszpasterzem parafii od 2002 r. jest ks. Tomasz Wigłasz.

Przez te ponad dwadzieścia lat bardzo wiele się zmieniło. Liczba parafian wzrosła z 7 do 56 osób, zmalała za to średnia wieku. Dziś prawie 1/3 parafian nie ukończyła jeszcze 18 lat. Do konwersji przygotowują się kolejne osoby, a aktywnie uczestniczący w życiu zborowym sympatycy parafii to następnych kilkanaście osób, w tym rodziny z dziećmi. Pomimo że mieszkają oni na terenie całej, obejmującej 2/3 województwa podlaskiego parafii, każdej niedzieli na nabożeństwie i szkółce niedzielnej zbiera się około 30 osób.

Wspólnota ewangelicka, choć najmniejsza w trzystutysięcznym mieście, jest zauważana i rozpoznawana. Ewangelickie nabożeństwa wpisane są w program obchodów świąt państwowych. To skutkuje m.in. zamieszczaniem na zaproszeniach, plakatach, a przede wszystkim emisją w lokalnych mediach i nośnikach komunikacji miejskiej informacji o godzinie i miejscu nabożeństw.

W miarę upływu czasu budynek okazał się zbyt mały i zrodził się pomysł na jego rozbudowę. W 2019 r. rozpoczęto budowę nowej kaplicy. Obecnie centrum parafialne ulokowane w Białymstoku przy ul. Dolistowskiej 17 może jeszcze szerzej rozwijać swoją działalność. W województwie podlaskim działają dwie parafie ewangelickie: w Białymstoku i Suwałkach.


Nowe centrum parafialne

„Zwiastun Ewangelicki” 24/2023