miniatura

W Centrum Luterańskim w Warszawie 25 listopada 2023 r. odbył się 11. Dzień Duszpasterstwa na temat: Seksualność w duszpasterstwie – znaczenie i wyzwania. Konferencję zorganizowało Towarzystwo Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Polsce.

Pierwszy wykład wygłosiła Beata Wolfram-Krukowska: Pomaganie, przywiązanie, zakochanie – psychoterapia i duszpasterstwo jako relacja między ludźmi, a drugi ks. dr Grzegorz Olek: Człowiek nie ma ciała, tylko jest ciałem – żywą istotą. Nowe odkrycie aktualności przesłania tekstów biblijnych i jego znaczenie dla duszpasterstwa.

Następnie uczestnicy dyskutowali w grupach. Studium przypadków obejmowało takie sytuacje: mężczyzna duszpasterz, kobieta rozmówczyni – prowadził ks. Bogdan Wawrzeczko; kobieta duszpasterz, mężczyzna rozmówca – prowadziła ks. Wiktoria Matloch; osoba nieheteronormatywna prowadził – ks. dr Grzegorz Brudny.

„Zwiastun Ewangelicki” 23/2023