miniatura

– 20. rocznica śmierci bpa Józefa Pośpiecha

Tyle i tylko tyle zapamiętamy, ile sobie stale będziemy przypominać. Trzeba nam ocalić od zapomnienia jak najwięcej prawd, zdarzeń i ludzi. Są osoby, które pozostawiają trwały ślad w naszym życiu. Taką osobą dla wielu był niewątpliwie bp Józef Pośpiech, wieloletni proboszcz Parafii  Ewangelicko-Augsburskiej w Zielonej Górze, a w latach 1981-1992 zwierzchnik diecezji wrocławskiej, wspaniały duszpasterz, ceniony przez parafian i księży, dla których był prawdziwym duchowym ojcem.

W tym roku w zielonogórskiej parafii odbyły się uroczystości związane z upamiętnieniem bpa Józefa Pośpiecha w 20. rocznicę jego śmierci – zasnął on w Panu 18 września 2003 roku w wieku 73 lat. Uroczystości wspomnieniowe miały dwa kulminacyjne momenty. W dniu 18 września 2023 r. przy grobie zmarłego, w obecności członków rodziny i parafian, obecny proboszcz ks. Marcin Rayss poprowadził zebranych w rozważaniu Słowa Bożego i w modlitwie, a także w krótkich słowach przypomniał bpa J. Pośpiecha. Przedstawiciele rady parafialnej złożyli również kwiaty.

Natomiast w niedzielę 24 września w kościele Jezusowym w Zielonej Górze odbyło się uroczyste nabożeństwo, w czasie którego kazanie wygłosił bp Waldemar Pytel, obecny zwierzchnik diecezji wrocławskiej. Wspominając zmarłego podkreślił, że bp Józef Pośpiech był wiernym synem diaspory i to jej właśnie służył, wiedział bowiem, jak wielkim dobrem jest choćby najmniejsza gromadka wiernych. „Kościół stracił znakomitego mówcę, który pracę swoją traktował jak powołanie, którego dobroć i szlachetność znaczyły trwałe ślady jego służby, zawierającej się w wyznaniu: Aby Chrystus był piękniejszyprzypomniał bp Waldemar Pytel.

Po kazaniu i po odśpiewaniu ulubionej pieśni bpa Józefa Pośpiecha Bliżej, o Boże mój, w nawie kościoła została odsłonięta poświęcona biskupowi pamiątkowa tablica. Zamieszczono na niej werset biblijny, który towarzyszył biskupowi w jego służbie: „Albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego” (1 Kor 2,2). Odsłonięcia tablicy dokonała wdowa po duchownym Helga Pośpiech wraz z biskupem Waldemarem Pytlem.


Biskup Józef Pośpiech urodził się 16 listopad 1930 r. w Woroninie na Opolszczyźnie. Studia teologiczne odbył na Wydziale Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego. Dnia 11 lipca 1954 r. został ordynowany w Zabrzu i tam także rozpoczął swą służbę duszpasterską. W późniejszym okresie związał się z diecezją wrocławską, gdzie pracował m.in. w parafiach w Wałbrzychu, Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim i Żarach. Od 31 maja 1981 r. pełnił urząd seniora – zwierzchnika diecezji wrocławskiej, zaś od 11 kwietnia 1992 r. jej biskupa. Dnia 30 kwietnia 1994 r., po 40 latach aktywnej służby w Kościele, przeszedł na emeryturę.

Przez wiele lat z pasją i zaangażowaniem zajmował się przekładami z języka niemieckiego. Przełożył m.in. U podstaw wiary T. Herbecka oraz liczne pisma Marcina Lutra, a wśród nich Wyznanie o Wieczerzy Pańskiej. Dokonał również pierwszego pełnego tłumaczenia na język polski Formuły zgody – jednej z ksiąg wyznaniowych Kościoła.

Bp Józef Pośpiech podczas nabożeństwa dziękczynnego z okazji 40-lecia swojej służby, 25 czerwca 1994 r., skierował do zebranych takie słowa: „Chcę podziękować, że mogłem służyć. Chcę podziękować wszystkim braciom w urzędzie i ludowi kościelnemu tej diecezji za te lata, kiedy mogliśmy być razem. Z Bożą pomocą wszystko, co czyniłem, czyniłem dla mojego Kościoła”.

Dorota Brylla

„Zwiastun Ewangelicki” 22/2023