miniatura

W dniach 9-15 listopada 2023 roku odbyły się kolejne zajęcia Instytutu Pastoralnego (IP) dla praktykantów i wikariuszy Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

Podczas pierwszych trzech dni kursanci wzięli udział w konferencji pod nazwą: A chance for (EX) CHANGE (Szansa na wymianę/zmianę) przygotowanej przez Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce oraz Stowarzyszenie Młodzieży Ewangelickiej w Niemczech (Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in Deutschland). Organizatorzy konferencji zachęcali do międzynarodowych (głównie polsko-niemieckich) wymian młodzieży. Rozmawiano o tym, jak zorganizować takie wymiany oraz jakie są możliwości uzyskania dofinansowania. Na bazie wielu integrujących ćwiczeń ukazano czym jest metoda animacji językowej, a także podano szereg propozycji dynamicznej pracy z młodzieżą.

Słuchacze IP wzięli także czynny udział w nabożeństwie we wrocławskim kościele Opatrzności Bożej. Zgromadzonych w kościele powitał proboszcz parafii ks. Marcin Orawski. Kazanie wygłosił dyrektor IP bp Adrian Korczago.

W trakcie dokształcania praktykanci, wikariusze i administratorzy pod kierownictwem bp. Korczago zastanawiali się nad tym, w jaki sposób zarządzać parafią, dyskutowali też nad nauczaniem religii, a następnie wzięli udział w sesji Liturgiczna prezencja – ćwiczenia praktyczne ucząc się prawidłowego nakładania togi wraz z albą silesianą oraz poznając w praktyczny sposób zasady liturgicznego poruszania się podczas nabożeństw.

W kościele Pokoju w Świdnicy kursanci wzięli udział w spotkaniu z biskupem diecezji wrocławskiej Waldemarem Pytlem, który w barwny sposób przedstawił dzieje kościoła i luteranizmu na świdnickiej ziemi.

Ks. Paweł Mikołajczyk zaprezentował temat O pożytkach z „kradzieży”. Wykorzystanie niereligijnych narzędzi w religijnym kontekście. W ramach forum kursantów dyskutowano na temat obejrzanego dzień wcześniej spektaklu teatralnego. Na koniec pożegnano tegorocznych absolwentów Instytutu Pastoralnego: ks. Bogusława Sebestę, ks. Pawła Mikołajczyka, ks. Piotra Ucińskiego, ks. Arkadiusza Raszkę i ks. Marka Bożka.

W czasie tej edycji kursu dokształcającego IP uczestnicy zwiedzili we Wrocławiu synagogę Pod Białym Bocianem, zapoznając się z historią żydów na Śląsku. Kursanci mogli wysłuchać koncertu Natalii Szczypuły w Vertigo Jazz Club, a także wziąć udział w spektaklu Wyszedł z domu. Tak zwana komedia we Wrocławskim Teatrze Współczesnym.

Szczególnym wydarzeniem był kurs samoobrony w ośrodku szkoleniowym klubu sportowego taekwondo w Dzierżoniowie, w którym od siódmego roku życia zasady wschodnich sztuk walk zdobywał mgr teol. Daniel Wiśniewski. Wraz z trenerem Tomaszem Bohuszewiczem prowadził zajęcia, w jaki sposób radzić sobie w sytuacjach zagrożenia własnego życia lub życia innych osób.

„Zwiastun Ewangelicki” 22/2023