miniatura

Nowy rok akademicki 2023/2024 zainaugurowano 5 października 2023 roku w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Ekumeniczne nabożeństwo prowadzili bp prof. ucz. Adrian Korczago (lut.), bp prof. ucz. Andrzej Gontarek (polkat.) oraz ks. dr Doroteusz Sawicki (praw.).

W drugiej części uroczystości rektor ChAT abp. prof. dr hab. Jerzy Pańkowski wspomniał tych, którzy odeszli, podsumował minione wydarzenia i wskazał kierunki działania. Immartykulacji nowo przyjętych studentów i doktorantów dokonał prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński, prorektor ds. nauki i kształcenia.

W imieniu studiujących głos zabrała mgr Karolina Wyćwicz, przytaczając słowa Janusza Korczaka: „Nie takie ważne, żeby człowiek (…) umiał na pamięć, a żeby rozumiał”, zaznaczając, że rozpoczynający studia młodzi ludzie stali się częścią społeczności akademickiej otwartej na „interdyscyplinarny dialog, tolerancję i szacunek dla każdego człowieka”.

Wykład inauguracyjny pt. Jerzy Nowosielski – między tradycją i nowatorstwem wygłosił prof. dr hab. Aleksander Naumow. Uroczystościom towarzyszyła wystawa: 2023 – Rokiem Jerzego Nowosielskiego.

„Zwiastun Ewangelicki” 21/2023