miniatura

W sobotę 23 września 2023 roku Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie obchodziło 30. rocznicę powstania. Obchody rozpoczęły się nabożeństwem w kościele Jezusowym w Cieszynie, w którym czynnie uczestniczyli proboszcz miejscowej parafii ks. Marcin Brzóska oraz duchowni – absolwenci LOTE – ks. Piotr Sztwiertnia z Goleszowa oraz ks. Wiktoria Matloch z parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie, która wygłosiła kazanie.

W uroczystościach wzięli udział nauczyciele i uczniowie liceum, władze samorządowe oraz biskup diecezji cieszyńskiej Adrian Korczago, który w swym przemówieniu porównał LOTE do „niepospolitego domu”. Biskup ukazał wiele obszarów kształtowania w tym „domu” młodych ludzi i podkreślał znaczenie bycia ambasadorami swej szkoły wszędzie tam, gdzie realizują swe dorosłe życie. Podziękował też za dotychczasową współpracę szkoły z diecezją, w ramach różnych uroczystości diecezjalnych.

Nabożeństwo połączone było z jubileuszowym koncertem w wykonaniu Artis Symphony Orchestra pod dyrekcją Jean-Claude’a Hauptmanna. Następnie uczestnicy udali się na spotkanie do auli w budynku szkoły. Natomiast wieczorem w Ustroniu odbył się jubileuszowy bal.

„Zwiastun Ewangelicki” 19/2023