miniatura

Synod Kościoła Luterańskiego w Wielkiej Brytanii (Lutheran Church in Great Britain; LCiGB) 23 września 2023 roku wybrał ks. Paulinę Hławiczkę-Trotman na biskupkę Kościoła. Kontrkandydatem był ks. Mark Hardy z Leeds.

Ks. Paulina Hławiczka-Trotman pochodzi z Ustronia. Jest absolwentką Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Po studiach pracowała w Polskiej Radzie Ekumenicznej i Ewangelickim Duszpasterstwie Wojskowym. Została ordynowana w 2014 roku w Anglii. Jest duchownym radcą (ang. council advisor) Kościoła Luterańskiego w Wielkiej Brytanii. Jest proboszczem i sprawuje opiekę duszpasterską nad trzema zborami luterańskimi: w Nottingham, Corby i Londynie, pełni także funkcję kapelana uniwersyteckiego. Jest zastępczynią przewodniczącego gremium zajmującego się równością rasową w LCiGB. Ma również zezwolenie na pełnienie służby kaznodziejskiej w ramach Kościoła Anglii (anglikańskiego). Jest ponadto uczennicą wybitnej sopranistki Teresy Żylis-Gary i aktywnie koncertującą śpiewaczką. Jej mąż – ks. Arlington Trotman jest duchownym Kościoła Metodystycznego w Wielkiej Brytanii.

Ks. Paulina Hławiczka-Trotman będzie pierwszą Polką na świecie pełniącą urząd luterańskiego biskupa.

Kościół Luterański w Wielkiej Brytanii liczy około 1500 członków. Od 1988 roku należy do Światowej Federacji Luterańskiej. W latach 2001-2009 zwierzchnikiem tego Kościoła był Polak – bp Walter Jagucki. Jest to Kościół zróżnicowany narodowościowo. W jego ramach odbywają się nabożeństwa w języku polskim w: Bradford, Edynburgu, High Wycombe, Leeds, Londynie, Manchesterze. Odprawiane są też nabożeństwa w języku chińskim, suahili i językach nordyckich.

W dniu wyborów odbyła się także ordynacja – ks. Rebecca Daniel i ks. Wilkins Tang będą odtąd służyć w tym Kościele.

„Zwiastun Ewangelicki” 19/2023