miniatura

Pracujemy nad kolejnym – 19 – numerem Zwiastuna Ewangelickiego. Ukaże się on na niedzielę 8 października.

Czytelnicy znajdą w nim obszerną relację z XIII Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej.

Nie zabraknie też naszych stałych rubryk.