miniatura

W tym roku mija 100 lat istnienia ewangelickiego Diakonatu Żeńskiego „Eben-Ezer” w Dzięgielowie.

Przez stulecie wielu doświadczyło tego, co starotestamentowy Samuel i mogło za nim powtórzyć: Eben-Ezer – aż dotąd pomagał nam Pan (1 Sm 7,12).

Diakonat i Dzięgielów to nie tylko diakonise. Z tym miejscem i służbą diakonis zetknęło się wiele osób. Zapraszamy wszystkich, którzy
tam przeżyli swoje „Eben-Ezer” do spisania i przesłania swoich doświadczeń. Te słowa zachęty szczególnie kierujemy:

  •  do pań, które odbyły Rok Służby dla Pana;
  • do tych, dla których spotkanie z diakonisami wpłynęło na ich życie;
  • do rodzin lub bliskich osób, które przebywały w domu opieki i też spotykali się z diakonisami;
  • do rodzin lub bliskich osób, które przebywały w domu dziecka pod opieką diakonis.

Mamy niepowtarzalną okazję, aby w ramach tego jubileuszu ocalić od zapomnienia piękną służbę diakonis i pokazać nasze drogi wiary, na których przez diakonise pomagał nam Bóg.
Prosimy o nadsyłanie materiałów do 30 września 2023 r. Najciekawsze zostaną uhonorowane drukiem w „Zwiastunie Ewangelickim”. Organizatorzy rozważają też zbiorcze wydanie wspomnieniowych
tekstów. Będziemy wdzięczni za przesyłanie ich na adres: wydawnictwo@augustana.pl.