miniatura

Nabożeństwem rozpoczęło się 13 września XIII Zgromadzenie Ogólne Światowej Federacji Luterańskiej, które obraduje w Krakowie w dniach 13-19 września 2023 r. W centrum Kongresowym ICE uczestniczyli w nim luteranie – delegaci i goście – ze 150 Kościołów członkowskich z 99 krajów. Powitał ich prezydent ŚFL abp Panti Filibus Musa z Nigerii, a przedstawiciele 7 geograficznych regionów federacji otrzymali  koszyki z chlebem i solą na znak polskiej gościnności.
Kazanie wygłosiła ks. Danielle Dokman z Surinamu, która rozważając tekst z Mt 2,1-12 nawiązała do hasła zgromadzenia: „Jeden Duch, Jedno Ciało, jedna nadzieja”. Ta jedność uwidoczniła się najlepiej w Komunii Świętej. Śpiewano pieśni ze wszystkich kontynentów, na których żyją luteranie.

Wśród gości były też grupy z różnych parafii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, w nabożeństwie można było także uczestniczyć online.

Zgromadzenie Ogólne dotąd tylko raz odbyło się Europie Środkowo-Wschodniej, w Budapeszcie (1984), tym razem zaszczyt ten przypadł Polsce.

Już wkrótce, w kolejnym numerze „Zwiastuna Ewangelickiego”, obszerna relacja z tego ważnego  dla wszystkich luteran wydarzenia.