miniatura

W niedzielę 3 września 2023 r. parafianie w Zabrzu (diecezja katowicka) dziękowali ks. Dariuszowi Dawidowi i jego żonie Krystynie Dawid za 24 lata służby. Z powodu niemożności pełnienia funkcji proboszcza ks. Dariusz Dawid został przez Konsystorz Kościoła przeniesiony w stan spoczynku.

W nabożeństwie wzięli udział duchowni diecezji katowickiej oraz rada diecezjalna. Kazanie wygłosił ks. Dariusz Dawid, który na zakończenie podziękował wszystkim parafiankom i parafianom, wymieniając niektórych z imienia i nazwiska.

W trakcie uroczystości wręczono diecezjalną nagrodę – Różę Lutra – Brygidzie Furgoł, 90-letniej parafiance, która przez wiele lat służyła w parafii i pomagała parafianom. Bp Marian Niemiec wraz z radcą ks. Henrykiem Reske i kuratorem diecezji Janem Zachrajem wręczyli również Różę Lutra ks. Dariuszowi Dawidowi. W odczytanej przez bp. Mariana Niemca laudacji napisano: „Ks. Dariusz Dawid otrzymuje Różę Lutra za ponadprzeciętną służbę w Kościele, Diecezji i Parafii, która przynosi i będzie przynosić wiele dobrych owoców. To wyróżnienie stanowi podsumowanie pewnego etapu służby, ale kapituła nagrody jest przekonana, że będzie kolejnym wyzwaniem do poszukiwania i odkrywania nowych miejsc, sposobów i środków do służenia Bogu i ludziom w Kościele Jezusa Chrystusa”.

W imieniu parafian słowa podziękowania proboszczowi przekazał kurator parafii Emir Kasprzycki podkreślając, że postawił w sercach parafian trwały pomnik. Po nabożeństwie życzenia i podziękowania składali parafianie. Uczestnicy nabożeństwa zostali zaproszeni do sali i ogrodu parafialnego na spotkanie i rozmowy.

Od 1 września do parafii w Zabrzu został skierowany jako proboszcz administrator ks. Łukasz Gaś. Nowego proboszcza i jego rodzinę powitał kurator parafii oraz biskup diecezjalny.


Ks. Dariusz Dawid

Pochodzi z parafii ewangelickiej w Byczynie. Z domu rodzinnego wyniósł umiłowanie domu Bożego i Pana Kościoła Jezusa Chrystusa. Po ukończeniu studiów teologicznych w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i ordynacji 14 maja 1994 roku odbywał wikariat w parafiach w Jaworzu, Bielsku, a od 1999 roku mieszkał i służył jako proboszcz w parafii w Zabrzu.

Od samego początku służby w Kościele dał się poznać jako niezwykły mówca, kaznodzieja, rekolekcjonista, potrafiący wydobyć ze Słowa Bożego ciągle nowe treści i w przystępny sposób przekazywać je słuchaczom. Zwiastowanie Słowa Bożego i poszukiwanie ciągle nowych form i środków przekazu to zadanie i wyzwanie, które ciągle na nowo sobie stawia.

Od początku przybycia do Zabrzu związał się z parafią, parafianami i miastem. Jako prawdziwy duszpasterz cieszy się z cieszącymi, płacze z płaczącymi i zawsze jest blisko, towarzyszy parafianom w dolach i niedolach. Klub Seniora, wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, świetlica socjoterapeutyczna „Szansa” to tylko przykłady zatroskania ks. Dariusza Dawida o wszystkich potrzebujących.

Ks. proboszcz Dariusz Dawid zwracał wielką uwagę na życie muzyczne w parafii poprzez organizowanie koncertów, działalność chóru parafialnego, zainicjowanie powstania instrumentalnego zespołu dziecięcego, który doszedł do dojrzałości jako instrumentalny zespół kameralny Varia Consort.

Ks. Dariusz Dawid to bardzo dobry organizator, dbający o to, żeby wszystko przebiegało perfekcyjnie. Do swoich pomysłów potrafi zachęcić i zainspirować wiele osób, a to dlatego, że te pomysły są nietuzinkowe. Jeżeli ks. Dariusz Dawid podejmuje się jakiegoś zadania, to kierowany etosem ewangelickim uważa, że należy go wykonać jak najlepiej z pełnym zaangażowaniem. I takiej postawy oczekuje i wymaga od innych.

Jest jednym z pomysłodawców i organizatorów ogólnokościelnego turnieju piłki nożnej halowej. Jako przewodniczący komisji wychowania chrześcijańskiego organizował diecezjalne spotkania nauczycieli i pracowników służby zdrowia.

Przez wiele lat był diecezjalnym wizytatorem nauczania kościelnego. Jego rola nie polegała tylko na wizytowaniu, ale przede wszystkim na wspieraniu i dokształcaniu nauczających w punktach katechetycznych i szkółkach niedzielnych. Wiele czasu poświęcił pracy w zespole, który przygotował nowe podręczniki do lekcji religii oraz należał do komisji Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego „Sola Scriptura”. (…)

„Zwiastun Ewangelicki” 18/2023