miniatura

– ekumeniczne spotkanie pomorskich chrześcijan

W Pasewalku w Niemczech 1 lipca 2023 r. odbył się IV Ekumeniczny Dzień Kościoła Pomorskiego pod hasłem: Przed tobą są drzwi z licznym udziałem uczestników z Polski. Organizatorzy postarali się, aby wszystkie punkty programu były dostępne w dwóch językach: niemieckim i polskim. Odbyło się wiele spotkań, dyskusji, wykładów, targów rozmaitości, koncertów. Uroczystości w Pasewalku zgromadziły ponad 2000 osób, chrześcijan różnych wyznań z niemieckiego i polskiego Pomorza oraz z odległych części świata, m.in. z Filipin, RPA, Tanzanii, USA, Wielkiej Brytanii i Szwecji.

„Sąsiedztwo, bliskość metropolii szczecińskiej i wieloletnie partnerskie kontakty oraz wspólne wartości chrześcijańskie ugruntowały nasze życie w regionie przygranicznym i stały się wyznacznikiem wspólnych relacji. Jednak żyjemy w czasach wstrząsów i nowych wyzwań. W naszym życiu przechodzimy przez niezliczone drzwi. Niektóre drzwi pozostają zamknięte, inne możemy, a nawet musimy otworzyć” – pisali w zaproszeniach organizatorzy czwartego już ekumenicznego spotkania Kościołów chrześcijańskich Pomorza.

Miejscem wydarzeń był Rynek Starego Miasta. Spotkanie zaczęło się przywitaniem uczestników i dwujęzycznym nabożeństwem ekumenicznym, w którego liturgii czynny udział wzięli m.in.: bp Antonio Ablon (Niezależny Kościół Filipin), ks. Gerrit Marx (Ewangelicki Okręg Kościelny Pomorza Przedniego), ks. dr Hansjörg Günther (Archidiecezja Berlińska Kościoła Rzymskokatolickiego), ks. Izabela Sikora (parafia luterańska w Szczecinie).

Natomiast w czasie nabożeństwa kończącego wydarzenie – również dwujęzycznego, niemiecko-polskiego, ważna rola przypadła bp. Tilmanowi Jeremiasowi z Greifswaldu oraz ks. Izabeli Sikorze i ks. Sławomirowi Sikorze ze Szczecina. Polscy duchowni wygłosili dialogowe kazanie w języku niemieckim i polskim. Scenkę z „otwartymi drzwiami” odegrali uczniowie szkoły w Pasewalku.

Pozostałe punkty programu odbyły się m.in. w kościele rzymskokatolickim św. Ottona, ewangelickich kościołach Mariackim i Mikołaja, w parafii nowoapostolskiej, gimnazjum, instytucjach miejskich i namiocie dla dzieci. Na „Rynku Możliwości” zaprezentowało się sporo grup i instytucji kościelnych oraz diakonijnych. W imieniu luteran z Polski o pomocy uchodźcom z Ukrainy, jaką zaoferował Kościół Ewangelicko-Augsburski, opowiadała Irena Stróżyńska z parafii w Szczecinie w rozmowie z ks. Wojciechem Froehlichem, luterańskim proboszczem ze Słupska.

Uczestnikami z Polski byli zarówno ewangelicy, jak i katolicy. Zorganizowane grupy ewangelickie przyjechały autobusami z parafii słupskiej i szczecińskiej. Ze Słupska – oprócz parafian – przybyły grupy reprezentujące Słupski Związek Ludności Pochodzenia Niemieckiego oraz Klub Aktywizacji i Wsparcia Osób Niepełnosprawnych KAWON, działający w Słupskim Centrum Diakonii i Dialogu.

Z bogatego programu uczestnicy mogli wybierać dowolne punkty. Słupszczan i szczecinian można było dostrzec podczas nabożeństw, dyskusji, rozmów, koncertów, wystaw, musicalu o życiu Jana Bugenhagena, wycieczek z przewodnikiem, występów kabaretowych.

Polscy duchowni obu wyznań byli zaangażowani w nabożeństwa i wydarzenia. O sprawny przebieg spotkania, od 7 rano do wieczora, dbali wolontariusze: 52 młodych Polaków i Niemców. Bez ich wsparcia w ustawianiu i demontażu, na stoiskach, w punktach informacyjnych, przy dystrybucji żywności i wszędzie tam, gdzie potrzebna była pomoc, trudno sobie wyobrazić sprawną organizację masowej imprezy w małym miasteczku.

Głównym organizatorem pomorskiego „Kirchentagu” był Ewangelicki Kościół Północy, Pomorski Okręg Kościelny i rejon kościelny (Propstei) Pasewalk. Propstei Pasewalk obejmuje 42 parafie i około 21 000 parafian.

Tekst i zdjęcia: Jan Wild

„Zwiastun Ewangelicki” 15-16/2023