miniatura

Andrzej Molin (1955–2023)

Dnia 17 lipca 2023 roku w wieku 68 lat zmarł Andrzej Molin.

Urodził się w 1955 roku jako syn ks. Gustawa Molina z Międzyrzecza Górnego, jednak większość swojego życia związał z Wisłą. Tam przez wiele lat pracował jako nauczyciel w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, którego w latach 1992-2006 był dyrektorem.

Znany był również z zaangażowania polityczno-społecznego. W latach 2002-2006 był radnym miasta Wisły, zaś w latach 2006-2010 jej burmistrzem. Zasiadał także w Radzie Powiatu Cieszyńskiego oraz był radnym Sejmiku Województwa Śląskiego obecnej kadencji. Angażował się również w życie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

Pogrzeb Andrzeja Molina odbył się 21 lipca w kościele ewangelickim apostołów Piotra i Pawła w Wiśle. Zgromadzonych na pogrzebie przywitał proboszcz wiślańskiej parafii ks. Waldemar Szajthauer.

Kazanie wygłosił biskup diecezji cieszyńskiej Adrian Korczago. Oparł je na wybranych wersetach Psalmu 119. Podkreślił, że: „Andrzej Molin – mówiąc językiem psalmisty – cieszył się Bożym prawem. Dekalog nie był dla niego jedynie drogowskazem, ale Bożym oczekiwaniem wobec człowieka. Z tego wynikały: rzetelność, skrupulatność, obowiązkowość, dbałość o język, traktowanie pracy, w myśl Lutrowego pojmowania, jako życiowego powołania”. Zmarłego pożegnali także: biskup Kościoła Jerzy Samiec, Danuta Szczypka w imieniu społeczności Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle, prof. Tadeusz Sławek w imieniu władz wojewódzkich oraz obecny burmistrz Wisły Tomasz Bujok. W trakcie pogrzebu śpiewał chór parafialny.

Andrzeja Molina pochowano na cmentarzu Na Groniczku. Słowa pociechy skierował tam do zebranych ks. Waldemar Szajthauer, a błogosławieństwa udzielił bp Jerzy Samiec.

„Zwiastun Ewangelicki” 15-16/2023