miniatura

Nieubłagany w swej ocenie różnych postaw, zjawisk, czy poglądów jest Słownik wyrazów obcych. Jego zadaniem jest jednoznaczność, dlatego jego definicja pojęcia „relatywizm” zaczyna się stwierdzeniem określającym je „jako pogląd filozoficzny głoszący, że poznanie, wartości estetyczne lub etyczne są względne – zależne od poznającego podmiotu oraz przeróżnych czynników i wartości, a te są historycznie zmienne i to, co jest dla pewnych ludzi dobre, dla innych jest złe; poznanie jest zależne od umysłu poznającego, od jego procesów psychicznych”. Najlepszy współczesny przykład relatywizmu to poglądy obecnego ministra edukacji i nauki na temat ograniczania prawa do badań naukowych, które chce narzucić wszystkim, wbrew opinii środowiska akademickiego, w tym wybitnych uczonych Polskiej Akademii Nauk. „Jedne badania mogę finansować, innych[...]

Musisz się zalogować aby zobaczyć zawartość. Proszę . Nie masz konta? Przyłącz się