miniatura

W sali konferencyjnej Panteonu Górnośląskiego w Katowicach 6 czerwca 2023 roku miał miejsce wernisaż i otwarcie wystawy poświęconej ks. seniorowi Karolowi Kuliszowi z okazji 150. rocznicy jego urodzin, przypadającej 12 czerwca br.

Wystawę Ks. senior Karol Kulisz – Ojciec duchowy pokoleń otworzył dyrektor panteonu Ryszard Kopiec, który przywitał zaproszonych gości, m.in. biskupa diecezji katowickiej Mariana Niemca, biskupa Śląskiego Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania w Republice Czeskiej Tomasza Tyrlika, siostrę przełożoną Żeńskiego Diakonatu „Eben-Ezer” w Dzięgielowie Ewę Cieślar wraz z pozostałymi siostrami diakonisami, zarząd i radę opiekuńczą diakonatu, dyrektorkę Ewangelickiego Domu Opieki „Emaus” w Dzięgielowie oraz władze samorządowe i polityków.

Obecni byli także ewangeliccy duchowni, reprezentacja stowarzyszenia Hereditas, popularyzującego historię protestantyzmu na Śląsku Cieszyńskim po czeskiej stronie, delegacja Diakonii Śląskiej z Czech. Nie zabrakło też członków rodziny księdza Kulisza – jego prawnuczki z mężem.

Otwarcia wystawy dokonał bp Marian Niemiec wraz z bp. Tomaszem Tyrlikiem. Uczestnicy odśpiewali pieśń Ojcowski dom, a o genezie wystawy opowiedział jej kustosz Bartosz Szostek. Sylwetkę zasłużonego duchownego przedstawił obecny duszpasterz diakonatu ks. Marek Londzin. Głos zabrał też prof. Lech Krzyżanowski z Uniwersytetu Śląskiego, a na koniec zaprezentowano krótki film o ks. K. Kuliszu, który będzie towarzyszył wystawie.

Podczas zwiedzania można było zapoznać się z archiwaliami wypożyczonymi przez wnuczkę duchownego, a także diakon Helenę Gajdacz i Muzeum Protestantyzmu w Cieszynie.

Do tej pory w Panteonie Górnośląskim znaleźli się tacy ewangelicy, jak: bp Andrzej Wantuła, Matka Ewa von Thiele-Winckler, ks. Karol Kubisz, Stanisław Hadyna, Karol Stryja, Stefania Michejdowa, Jan Herma oraz Zofia Kirkor-Kiedroniowa.                                                    

„Zwiastun Ewangelicki” 12/2023