miniatura

W Warszawie 24 maja 2023 roku odbyła się międzynarodowa konferencja teologiczna na temat 50 lat Konkordii leuenberskiej – dziedzictwo i wyzwania. W jej trakcie omówiono znaczenie tego dokumentu ekumenicznego, a także dorobek wyrosłej na jego gruncie Wspólnoty Kościołów Ewangelickich w Europie.

Konkordia leuenberska została uchwalona 16 marca 1973 r. w Leuenbergu koło Bazylei przez przedstawicieli europejskich Kościołów luterańskich, reformowanych, ewangelicko-unijnych oraz dwóch Kościołów przedreformacyjnych – waldensów i braci czeskich. Dokument ustanawia wspólnotę Stołu Pańskiego i ambony pomiędzy sygnatariuszami. Kościoły, które podpisały porozumienie, utworzyły Leuenberską Wspólnotę Kościołów, od 2003 r. zwaną Wspólnotą Kościołów Ewangelickich w Europie (WKEE). W 1997 r. na mocy odrębnego dokumentu do Wspólnoty przystąpiły europejskie Kościoły metodystyczne.

Podczas jubileuszowej konferencji w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej słowa pozdrowienia przekazali m.in. biskupi trzech Kościołów ewangelickich w Polsce, które należą do WKEE: bp Jerzy Samiec (Kościół Ewangelicko-Augsburski), bp Andrzej Malicki (Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, prezes Polskiej Rady Ekumenicznej) i bp Semko Koroza (Kościół Ewangelicko-Reformowany).

Na konferencji rozważano m.in. takie zagadnienia, jak recepcja Konkordii leuenberskiej, ugoda sandomierska jako dokument prekursorski w jednoczeniu się Kościołów ewangelickich oraz dorobek Wspólnoty w zakresie dialogu ekumenicznego, refleksji etycznej czy debaty teologicznej. Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele WKEE: prezydent ks. dr John Bradbury, członek prezydium ks. Marcin Brzóska i sekretarz generalny ks. dr Mario Fischer, przedstawiciele polskich Kościołów ewangelickich: bp prof. Marcin Hintz, prof. Jerzy Sojka i Krzysztof Bandoła-Skierski, a także zagraniczni teolodzy – ks. dr Jorgen Thaarup i dr Krisztián Kovács.

Podczas konferencji medal Wspólnoty Kościołów Ewangelickich w Europie otrzymał prof. Karol Karski, polski teolog ewangelicki i ekumenista, tłumacz i propagator Konkordii leuenberskiej. Po konferencji w kościele reformowanym w Warszawie odbyło się nabożeństwo, podczas którego kazanie wygłosił sekretarz generalny WKEE ks. Mario Fischer.

Wydarzenie zorganizowały: Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w Polsce, Kościół Ewangelicko-Reformowany w Polsce i Polska Rada Ekumeniczna.

„Zwiastun Ewangelicki” 12/2023