miniatura

O pokój modlono się 16 kwietnia 2023 r. w parafii ewangelickiej w Krakowie wspominając wydarzenie sprzed trzydziestu lat. Związane było ono ze stojącym przed kościołem tzw. Słupem Pokoju. Przypomina on o konieczności podejmowania działań na rzecz zapobiegania konfliktom i przemocy, a także zachęca do międzyludzkiej solidarności.

Słupy są znakiem, jaki propaguje Światowe Towarzystwo Modlitwy o Pokój (The World Peace Prayer Society) powstałe w 1955 r. w Japonii. Działa ono na rzecz popularyzacji idei światowego pokoju zachęcając do modlitwy wszystkich, bez względu na wyznawaną religię czy światopogląd. Krakowski słup z przesłaniem „Niech będzie pokój na ziemi” w językach: polskim, angielskim i japońskim, został umocowany 3 kwietnia 1993 r.

Przesłanie o pokoju nabiera szczególnego znaczenia w kontekście trwającej wojny w Ukrainie. Parafia krakowska nie tylko modli się o pokój, ale też czynnie włączyła się w pomoc uchodźcom z Ukrainy. W parafialnych pomieszczeniach otwarto centrum noclegowe, które przyjęło sto osób. W marcu 2023 r., we współpracy z Diakonią Polską i Diakonie Katastrophenhilfe, uruchomiony został punkt wsparcia w rejestracji do programu pomocy pieniężnej dla uchodźców z Ukrainy, gdzie obsłużono 2000 osób.

Kampania Słupów Pokoju zapoczątkowana została w 1976 r. Do dziś postawiono 200 tysięcy słupów w 180 krajach na całym świecie, w tym kilka w Polsce. Mapa słupów znajduje się na stronie towarzystwa www.worldpeace.org.

„Zwiastun Ewangelicki” 9/2023