miniatura

W niedzielę Cantate7 maja 2023 roku – świętowano 40. rocznicę poświęcenia kaplicy i ośrodka parafialnego w Wiśle-Jaworniku.

W nabożeństwie uczestniczyli licznie zgromadzeni parafianie i goście, w tym ks. Edwin Pech z Karpacza i ks. Zdzisław Sztwiertnia – emerytowany pierwszy proboszcz jawornickiej parafii. Pozdrowienia przekazał Tomasz Bujok – burmistrz Wisły i kurator diecezji cieszyńskiej. Słowo Boże zwiastował biskup Kościoła Jerzy Samiec.

Dziękczynnemu nabożeństwu towarzyszył śpiew chóru parafialnego z Wisły Centrum, miejscowego zespołu dziecięcego oraz młodzieżowego, a także grupy śpiewaczej Wańcy.

Po nabożeństwie odbył się piknik parafialny. Można też było nabyć tradycyjny kołocz – ciasto przygotowane przez miejscowych parafian.

zdjęcia Szymon Brodacki


Z kart historii

Ewangelicy z Wisły-Jawornika należeli do parafii w Wiśle Centrum. Od lat 60. XX wieku w prywatnym domu działał punkt katechetyczny, oficjalnie zarejestrowany przez ówczesne władze.

W 1979 roku rozpoczęto starania o zezwolenie na budowę domu katechetycznego. W tym samym roku uzyskano zgodę wojewody bielskiego. W 1980 roku zakupiono parcelę i rozpoczęto prace. W niedzielę 1 maja 1983 roku odbyła się uroczystość poświęcenia domu katechetycznego, który miał odtąd służyć całemu Kościołowi.

Odtąd ośrodek z kaplicą i pokojami gościnnymi służył wiernym z Jawornika oraz różnym grupom, które organizowały wypoczynek w malowniczym zakątku Wisły. Ponadto stał się miejscem konferencyjnym. Chętnie korzysta z niego młodzież podczas obozów, kolonii i innych form wypoczynku.

Decyzją Konsystorza Kościoła 1 grudnia 1994 r. powstała w Wiśle-Jaworniku samodzielna parafia. Od 2020 roku proboszczem parafii jest ks. Marcin Podżorski.

„Zwiastun Ewangelicki” 10/2023