miniatura

W dniach 17-19 kwietnia 2023 roku w Wiśle-Jaworniku odbyły się zajęcia Instytutu Pastoralnego dla wikariuszy i praktykantów.

W pierwszym dniu uczestnikom zaprezentowano różne wymiary ewangelizacji w Kościele. Prof. Jerzy Sojka (ChAT) skupił się na ewangelizacji jako zadaniu Kościoła, ks. Marek Michalik przedstawił temat w kontekście parafialnym, natomiast ks. Tymoteusz Bujok mówił z perspektywy Centrum Misji i Ewangelizacji. Kursanci mogli skonfrontować się z pojęciem luterańskiego globalnego dialogu ekumenicznego, który zreferował prof. J. Sojka. Podczas forum prowadzonego przez bpa Adriana Korczago kursanci dzielili się doświadczeniami dnia codziennego, służby oraz przeżyciami z okresu wielkanocnego.

W drugim dniu omawiano regulamin parafialny w praktycznym wymiarze. Ponadto kursanci wzięli udział w wycieczce po Wiśle, gdzie odwiedzili m.in. Galerię Adama Małysza, skocznię narciarską i okolice Zamku Prezydenta RP w Wiśle-Czarnem. Uczestniczyli także w koncercie śpiewu cerkiewnego zespołu Partes z Poznania, który wystąpił w kościele Zbawiciela w Bielsku-Białej w ramach festiwalu Sacrum in Musica.

Ostatniego dnia uczestnicy odwiedzili siedzibę Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie. Tam jego dyrektor ks. Tymoteusz Bujok przedstawił strukturę działania CME, Katarzyna Wesner-Macura mówiła o pracy w grupie. Po południu młodzi wikariusze i praktykanci mogli przeprowadzić rozmowy duszpasterskie z pensjonariuszami Ewangelickich Domów Opieki Emaus 1 i Emaus 2, które podsumowano pod przewodnictwem bp. Adriana Korczago. Kursanci spotkali się też z diakonisami Diakonatu Żeńskiego Eben-Ezer oraz ks. Markiem Londzinem, duszpasterzem diakonatu.

„Zwiastun Ewangelicki” 10/2023