miniatura

W Warszawie odbyła się ogólnopolska konferencja naukowo-metodyczna Pedagogika religii i kultury w perspektywie socjalizacji i egzystencjalnych potrzeb uczniów, połączona z IX Ekumenicznym Forum Katechetycznym. Konferencja odbyła się 11 maja 2023 r. hybrydowo – w gmachu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i online na platformie do wideokonferencji. Jej organizatorami byli: Polska Rada Ekumeniczna, Chrześcijańska Akademia Teologiczna (ChAT) i Wyższa Szkoła Teologiczno-Społeczna w Warszawie.

Referaty wygłosili prelegenci różnych wyznań z różnych uczelni, m.in. ks. prof. Stanisław Chrobak z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, który mówił o odnowie nauczania i formacji człowieka.

O procesach sekularyzacyjnych, które widać również w polskiej szkole – coraz mniej uczniów uczestniczy w lekcjach religii – mówił ks. prof. Bogusław Milerski, kierownik Katedry Pedagogiki Religii i Kultury ChAT. W referacie pt. Religia w szkole jako przedmiot obligatoryjny. Wyzwania pedagogiczne zauważył m.in.: „Nauczając religii w szkole, trzeba zmierzyć się z pytaniem: jak wyważyć interes kościelny i państwowy?”. Wskazał, że wprowadzając do szkół nauczanie religii jako przedmiotu obowiązkowego, trzeba ustalić, kto ma być jego dysponentem – państwo czy Kościół. Jest to różnie rozwiązywane w różnych państwach. Kolejnym wyzwaniem, na które zwrócił uwagę prelegent, jest fakt, że lekcje religii są jedynym przedmiotem segregacyjnym – uczniowie są dzieleni.

Referat Różnorodność kulturowa społeczności szkolnej jako punkt wyjścia dla kształtowania postaw otwartości i szacunku dla człowieka wygłosiła dr Joanna Kluczyńska (ChAT). Podkreśliła, że społeczność szkolna powinna przyjmować migrantów z otwartością i ciekawością, zapewniając im przestrzeń do zachowania swojego dziedzictwa kulturowego. „Parafrazując słowa Goethego: szkoła powinna zapewnić migrantom korzenie i skrzydła” – przekonywała prelegentka. Zwracała też uwagę, że w szkole potrzebni są obecnie asystenci kulturowi.

O konflikcie w życiu szkoły jako wyzwaniu pedagogicznym w rzeczywistości postpandemicznej mówiła dr Joanna Koleff-Pracka (ChAT): „Konflikt nie jest rzeczą złą, jest czymś normalnym. Pytanie, jak sobie z tym radzimy”. Z kolei o działaniach twórczych rozbudzających potencjał jednostki na przykładzie pracy w Schronisku dla Nieletnich i Zakładzie Poprawczym w Falenicy oraz w Pracowni Działań Twórczych Azyl-art w ChAT, mówił Marek Szałajski, doktorant ChAT.

na podstawie relacji Michała Karskiego

Więcej na: ekumenia.pl/aktualnosc/ekumeniczne-forum-katechetyczne-3/

„Zwiastun Ewangelicki” 11/2023