miniatura

W ramach obchodów 100 lat istnienia Diakonatu Żeńskiego „Eben-Ezer” w Dzięgielowie 17 maja 2023 roku odbyła się Międzynarodowa Konferencja Duchownych poświęcona ks. Emilowi Gajdaczowi, długoletniemu duszpasterzowi diakonatu.

Udział wzięli w niej duchowni diecezji cieszyńskiej, biskup Kościoła Jerzy Samiec oraz księża z ewangelickich Kościołów z Czech, a także wszyscy, którym bliski był ten duchowny. Bp Adrian Korczago wraz z przełożoną diakonatu s. Ewą Cieślar powitali zebranych. Modlitwą rozpoczął spotkanie i potem Słowo Boże rozważał zwierzchnik Śląskiego Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania w Republice Czeskiej (ŚKEAW) bp Tomáš Tyrlík.

W trakcie konferencji przypomniano niezwykłe zaangażowanie ks. Emila Gajdacza na różnych obszarach życia kościelnego. Podkreślano jego charyzmę, skromność, pracowitość, skrupulatność, konsekwencję. Prelegenci prezentowali poszczególne zakresy jego działalności. Ks. Janusz Sikora, emerytowany proboszcz parafii w Cieszynie, dzielił się swymi doświadczeniami z czasów współpracy z tym duchownym w cieszyńskim zborze. Ks. Janusz Kożusznik z Hawierzowie-Suchej mówił o jego kontaktach z parafiami na Zaolziu, a w szczególności ze zborem w Trzyńcu, gdzie ks. Emil Gajdacz, już jako emeryt, często odprawiał nabożeństwa.

Ks. Marek Londzin, obecny duszpasterz diakonatu, przybliżył służbę i zaangażowanie swego poprzednika w diakonacie, Ewangelickich Domach Opieki „Emaus”, których był dyrektorem, działalności ewangelizacyjno-misyjnej oraz samodzielnej parafii w Dzięgielowie, której był proboszczem administratorem. Natomiast bp Adrian Korczago omówił zaangażowanie ks. Emila Gajdacza na rzecz dzieci i młodzieży.

Podczas występu kwartetu smyczkowego odbyła się promocja książki Okruchy, które sycą, przygotowanej przez diakon Helenę Gajdacz. Stanowi ona zbiór wybranych fragmentów kazań i rozważań jej męża, bohatera spotkania.

Następnie w Domu Opieki „Emaus II” biskup Kościoła Jerzy Samiec wraz z diakon Heleną Gajdacz odsłonili tablicę poświęconą pamięci dzięgielowskiego duchownego. Oprawę muzyczną przygotował chór parafialny pod dyrekcją Ewy Zwias.                                                    

zdjęcia ks. Jerzy Below

Odsłonięcie tablicy, od lewej: diakon Helena Gajdacz, bp Jerzy Samiec

„Zwiastun Ewangelicki” 11/2023