miniatura

W parafii ewangelickiej w Goleszowie 20 maja 2023 roku spotkały się delegatki kół pań z diecezji cieszyńskiej. Na konferencję przybyło 48 kobiet.

Delegatki przywitał proboszcz goleszowskiej parafii ks. Piotr Sztwiertnia oraz przewodnicząca diecezjalnej komisji ds. kobiet Anna Czudek. Następnie ks. Karina Chwastek-Kamieniorz rozważała Słowo Boże o talentach w życiu człowieka. Po dwóch wspólnych pieśniach poprowadzonych przez cztery panie z miejscowej parafii, uczestniczki wysłuchały prelekcji Agnieszki Laskowskiej na temat: Jak iść drogą pokory?. Podczas spotkania był czas na wzajemne poznawanie się uczestniczek, które przedstawiły też informacje o działalności swoich parafialnych kół pań.         

AC

„Zwiastun Ewangelicki” 11/2023