miniatura

Kontynuujemy prezentację Zgromadzeń Ogólnych ŚFL. Są one, jak zapisano w statucie, „najwyższym organem Światowej Federacji Luterańskiej”. Podsumowują poprzedzający okres działania i wyznaczają kierunek pracy zrzeszonych w federacji Kościołów luterańskich na całym świecie. Zgromadzenia Ogólne odbywają się zwykle co 6 lat. Od momentu założenia federacji odbyło się ich 12. W tym roku gremium to obradować będzie po raz trzynasty, a miejscem spotkania delegatów będzie Kraków. Z tej okazji w kolejnych numerach prezentujemy zbiorcze informacje i przypominamy relacje z ówczesnych „Zwiastunów”.

W Chrystusie powołani do świadectwa

„Pierwszym wielkim spotkaniem międzynarodowym w Hongkongu, po przejęciu go przez Chiny, było IX Walne Zgromadzenie Światowej Federacji Luterańskiej, które obradowało od 8 do 16 lipca br., pod hasłem: »W Chrystusie powołani do świadectwa«.

Pomysłodawcą przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia właśnie w tym miejscu był Gunnar Staalsett, ówczesny sekretarz generalny ŚFL. (…)

IX Walne Zgromadzenie – jak argumentował Gunnar Staalsett – byłoby pierwszym Walnym Zgromadzeniem w Azji w niedługiej historii ŚFL. Dawałoby też szansę radosnego świętowania w społeczności szybko powiększających się Kościołów luterańskich.

Nabożeństwo początkowe

Niezwykłym było już pierwsze nabożeństwo w Centrum Konferencyjnym i Wystawowym w Hongkongu w dniu 8 lipca br. i to zaledwie w tydzień po przekazaniu Chinom przez Wielką Brytanię Nowego Terytorium i to właśnie w tym kompleksie. (…)

Zamiast dzwonów na początku trzykrotnie zabrzmiał chiński gong o niezwykłym, głębokim dźwięku. Zaś w miejscu preludium organowego usłyszeliśmy chińską muzykę wykonywaną na oryginalnych chińskich instrumentach. Potem rozpoczął się śpiew nas wszystkich w różnych językach. Śpiewaliśmy pieśni z różnych kontynentów, których rytm i melodie w cudowny sposób odzwierciedlały coś szczególnego i charakterystycznego dla temperamentu ich kompozytorów. Tak już było przez cały czas IX Walnego Zgromadzenia. Muzyka Azji przeplatana była muzyką afrykańską, południowoamerykańską i muzyką różnych kręgów kulturowych Europy. (…)

Studium biblijne z udziałem bpa Kleopasa Dumeni z Namibii

Miałem wrażenie, że hasło IX Walnego Zgromadzenia »W Chrystusie powołani do świadectwa« jest ciężarem nałożonym na chrześcijan europejskich, którzy są nim bardzo zmęczeni i nie do końca przekonani o możliwości wypełnienia go. Bardzo jaskrawo z tym nastrojem kontrastował sposób mówienia afrykańczyków o ich problemach i bardzo spontaniczne, radosne wyrażanie radości z posłania w Chrystusie w trudnej przecież sytuacji.

Spotkanie delegatek

Pytania prezydenta ŚFL

W tym kontekście szczególnego znaczenia nabierało przemówienie Prezydenta ŚFL ks. dr Gottfrieda Brakemeiera na rozpoczęcie obrad. Postawił w nim trzy pytania, bez których trudno żyć i spełniać posłanie Chrystusowe. Brzmiały one: »Kim jesteśmy? Co nas porusza? Czego chcemy?« Udzielano na nie różnych odpowiedzi, a czasami ich unikano. (…) stale stając przed Bogiem musimy pytać Jego samego: kim jesteśmy? Co nas porusza, a co tak naprawdę powinno nas poruszać Czego chcemy my, a czego chce od nas Bóg jako od swoich świadków?

Obchody 50-lecia ŚFL

50 lat ŚFL

Jednym z centralnych momentów w czasie Walnego Zgromadzenia było nabożeństwo 13 lipca br., które rozpoczęło obchody 50-lecia ŚFL.

W hali w Centrum Konferencyjnym i Wystawowym zebrało się ok. 6000 osób, w tym około 5000 luteran z miejscowych Kościołów. (…)

Nabożeństwo końcowe z Komunią Świętą, słowa Ustanowienia wypowiada abp Karl Hammar ze Szwecji (z prawej)
Komunii Świętej udziela ks. Ishmael Noko, sekretarz generalny ŚFL

Dokument o usprawiedliwieniu

Bardzo zaawansowane są prace nad przyjęciem przez ŚFL i Watykan wspólnej deklaracji o usprawiedliwieniu. Należy podkreślić, że nie jest to ustalenie wspólnej nauki o usprawiedliwieniu obowiązującej w obu Kościołach – Rzymskokatolickim i luterańskim. Deklaracja jest wspólnym, obustronnym stanowiskiem co do wzajemnych oskarżeń w XVI w. w sprawie nauki obu Kościołów co do nauki o usprawiedliwieniu, a więc co do jednego z centralnych tematów biblijnych. Przyjęcie dokumentu, który dotyczy polemiki w XVI w. ma istotne znaczenie. Wspólna deklaracja pomogłaby zamknąć odległą przeszłość, ale przecież wciąż jeszcze straszącą poprzez pomówienia, kształtowanie stereotypów. Mamy w nich do czynienia z jednej strony z »jedynym, prawdziwym Kościołem«, a z drugiej strony z »heretycką społecznością«, która zrobiła postępy i należy ją zacząć tolerować i uznać za prawie Kościół.

Wybory

Ważnym punktem obrad Walnego Zgromadzenia był wybór nowego prezydenta ŚFL. Kandydatami byli: Prasanna Kumari – teologini indyjska, Naohiro Kiyoshige – teolog japoński, bp Christian Krause z Niemiec i bp Julius Filo ze Słowacji. W drugiej turze wybrano na prezydenta bpa Christiana Krause.

Później 48-osobowa Rada ŚFL wybrała wiceprezydentów. Zostali nimi: nigeryjka Paramata Ishaya, Parasanna Kumari, bp Julius Filo, prezydent Kościoła brazylijskiego Huberto Kirchheim oraz bp Georg Anderson z USA”.

Piotr Gaś, „Zwiastun” 15/1997

„Zwiastun Ewangelicki” 8/2023