miniatura

Drugi egzamin kościelny pro ministerio 20 kwietnia 2023 roku w Warszawie zdało czterech duchownych, w tym trzy kobiety. W historii Kościoła luterańskiego w Polsce po raz pierwszy do tego egzaminu zostały dopuszczone panie i po raz pierwszy uzyskały one uprawnienia wynikające z jego zdania.

Do egzaminu przystąpili: ks. Halina Radacz z Żyrardowa, ks. Katarzyna Rudkowska z Radomia oraz ks. Marta Zachraj-Mikołajczyk i ks. Paweł Mikołajczyk, oboje z parafii Opatrzności Bożej we Wrocławiu. Kościelnej Komisji Egzaminacyjnej przewodniczył bp Jerzy Samiec, a pozostałymi egzaminatorami byli bp Jan Cieślar i bp Adrian Korczago.

Egzamin pro ministerio składa się z części pisemnej i ustnej. Na egzamin pisemny składa się kazanie oraz lekcja religii. Egzamin ustny obejmuje wiedzę z biblistyki, homiletyki, katechetyki, duszpasterstwa, liturgiki oraz administracji i prawa kościelnego.

Po zdaniu II egzaminu kościelnego ksiądz decyzją konsystorza może zostać mianowany proboszczem administratorem. Jeżeli upłynęło także pięć lat służby od jego ordynacji na księdza, może kandydować w wyborach na proboszcza organizowanych przez parafie.

U góry (od lewej): ks. Halina Radacz, ks. Katarzyna Rudkowska, ks. Marta Zachraj-Mikołajczyk, ks. Paweł Mikołajczyk

„Zwiastun Ewangelicki” 9/2023