miniatura

W Wiosennej Konferencji Kobiet, zorganizowanej przez Centrum Misji i Ewangelizacji, 18 marca 2023 r. w Dzięgielowie wzięło udział 167 pań ze Śląska Cieszyńskiego, Górnego Śląska, Małopolski oraz z Czech. W śpiewie prowadziła uczestników damska część zespołu Razem.

Poranne rozważanie prowadziła diakon Aleksandra Błahut-Kowalczyk. W pierwszej prelekcji pt. Hagar – historia, która się powtarza Kornelia Heczko przybliżyła tę biblijną postać. Zadawała też niełatwe pytania, m.in.: „Dokąd idziesz?, Skąd przyszłaś?”. Mówiła o braku szacunku, zagmatwanej sytuacji rodzinnej bohaterki, ale przede wszystkim zachęcała do uczenia się biblijnych wersetów, by pamiętać o Bożych obietnicach. Mocno wybrzmiał w jej wypowiedzi werset i temat konferencji „Tyś Bóg, który mnie widzi”.

Ewa Londzin zaprosiła na stoisko księgarni Warto, a Marta Mrachacz zaprezentowała wydarzenia i akcje przygotowywane przez CME. Na stoisku programu Daj dzieciom nadzieję zachęcano do wspierania najmłodszych poprzez częściowe dofinansowanie ich wakacyjnego wypoczynku.

W drugiej części konferencji świadectwem o relacji i przyjaźni z Bogiem podzieliła się Dobrosława Duś. Kolejna mówczyni, Barbara Szczuka mówiła o tym, że Nadzieja nie zawodzi. Zachęciła uczestniczki, by rozbudzać nadzieję poprzez uwielbianie Boga, modlitwę, poleganie na Bożych obietnicach. Podczas tego wystąpienia panie wykonały kilka ćwiczeń na dotlenienie i rozruszanie ciała oraz umysłu. Spotkanie zakończono modlitwą i błogosławieństwem, a uczestniczki otrzymały zielone baloniki symbolizujące nadzieję.     


Sobotni poranek, słońce i przepiękne wiosenne kwiaty przywitały nas przed kościołem Eben-Ezer w Dzięgielowie. Mocno zapadło mi w pamięć zdanie z wykładu Barbary Szczuki: „Nadzieja jest tak mocna, jakie jest jej źródło”. Zwróciła przy tym uwagę, że owo źródło to oczywiście relacja z Panem Bogiem. Ciekawy był dla mnie nacisk na walkę o nadzieję.

Z kolei dzięki Joannie Krysce mogłyśmy śledzić prezentacje ze zdjęciami, a dzięki Agacie Wierońskiej mogłyśmy wszystko dobrze słyszeć. Przy konferencji pracowało 21 wolontariuszy i 7 pracowników CME.

Jestem bardzo zadowolona z przebiegu i treści konferencji oraz osobistych wypowiedzi zaproszonych osób. Za wszystko to ogromnie wdzięczna jestem Bogu.

Mariola Fenger, organizatorka konferencji

„Zwiastun Ewangelicki” 8/2023