miniatura

– obradowały synody diecezjalne cz. 2

Kolejne trzy synody diecezjalne wybrały świeckich delegatów do Synodu Kościoła. Podczas sesji wiosennej synody zatwierdzają swoje sprawozdania merytoryczne oraz finansowe z roku poprzedniego, a także preliminarze budżetowe na rok bieżący.

Pierwsza sesja synodu diecezji pomorsko-wielkopolskiej w dniach 17 i 18 marca 2023 roku rozpoczęła się nabożeństwem w parafii w Koszalinie. Natomiast dwudniowe posiedzenie sprawozdawczo-wyborcze odbyło się w Mielnie koło Koszalina. Część sprawozdawczą synodu prowadził zwierzchnik diecezji bp Marcin Hintz, a część wyborczą biskup Kościoła Jerzy Samiec.

W trakcie obrad została wybrana rada diecezjalna w dotychczasowym składzie: Izabela Główka-Sokołowska (Koszalin) – kurator diecezji, ks. Janusz Staszczak (Koszalin) – radca duchowny oraz Jarosław Kłaczkow (Toruń) – radca świecki. Natomiast do Synodu Kościoła zostali wybrani: Adriana Gabryś (Leszno), Jarosław Kłaczkow (Toruń) i Piotr Kowalski (Sopot). Pierwszym zastępcą została Małgorzata Grzywacz z parafii w Poznaniu.

diecezja mazurska

Wyborczy synod diecezji mazurskiej obradował w Mikołajkach 25 marca 2023 roku.

Kuratorem diecezji na kolejną kadencję została wybrana Wanda Wróblewska z parafii w Kętrzynie. Nowe osoby w radzie diecezjalnej to: ks. Bogusław Juroszek (Mikołajki) – radca duchowny oraz Krzysztof Różański (Białystok) – radca świecki. Wybrano również delegatów do Synodu Kościoła, którymi zostali: Irena Gesele-Kurzawa (Działdowo), Ewa Kordaczuk (Olsztyn) oraz Krzysztof Różański. Pierwszym zastępcą została Urszula Pasławska z parafii w Sorkwitach.

diecezja warszawska

W kościele Świętej Trójcy w Warszawie 26 marca obradował synod diecezji warszawskiej.

Również tam wybierano radę diecezjalną. Kuratorem została wybrana Wiesława Werner z parafii w Łodzi, natomiast pozostali radcy: Elżbieta Byrtek (Warszawa, parafia Świętej Trójcy) i ks. Wojciech Rudkowski (Radom) kontynuują pracę w radzie.

Z diecezji warszawskiej do Synodu Kościoła wybrani zostali: Olga Sztejnert-Roszak oraz Andrzej Weigle (Warszawa, parafia Świętej Trójcy) i Karol Werner (Łódź). Pierwszym zastępcą został Jakub Cupriak-Trojan (Warszawa, parafia Świętej Trójcy).

Część wyborczą obu synodów w ostatni weekend marca prowadził bp Jerzy Samiec.

u góry: diecezja pomorsko-wielkopolska

„Zwiastun Ewangelicki” 7/2023