miniatura

Diecezja cieszyńska

W Drogomyślu 18 marca oraz w Ustroniu 25 marca odbyły się pasyjne, diecezjalne rekolekcje dla rad parafialnych i synodałów z diecezji cieszyńskiej.

Zebranych w Drogomyślu przywitał diecezjalny duszpasterz ewangelizacyjno-misyjny ks. Marcin Podżorski z Wisły-Jawornika. Podczas spotkania skupiano się na pracy misyjnej w ramach Kościoła.

Pierwszy referat na temat misji i ewangelizacji oraz historii tego zjawiska w Kościele, przedstawił prof. Jerzy Sojka (ChAT). Drugim punktem programu było wystąpienie ks. Marka Michalika z Wisły-Czarnego, w którym opowiedział o pracy misyjnej z punktu widzenia lokalnej jednostki Kościoła, jaką jest zbór. Trzeci wykład prowadził ks. Tymoteusz Bujok, dyrektor Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie. Mówił o zadaniach ewangelizacji, rozumieniu pracy ewangelizacyjnej, a także przedstawił aktualne akcje związane z tą tematyką, które prowadzi CME.

Po przerwie uczestnicy pracowali w pięciu grupach. Dyskutowali na temat pracy misyjnej i ewangelizacyjnej, a podsumowanie swoich dyskusji przedstawili reszcie grup.

Tydzień później rekolekcje miały podobny przebieg. Wziął w nich udział także bp Adrian Korczago.

Jelenia Góra-Cieplice

Diecezja wrocławska

Okres pasyjny to czas przygotowania, który najlepiej przeżywać wspólnie, dlatego w diecezji wrocławskiej zaproponowano w tym roku szeroką ofertę rekolekcji pasyjnych. Ich listę otwierało spotkanie dla mężczyzn, które odbyło się 4 marca w Wałbrzychu. Rozpoczęła je modlitwą i Słowem Bożym kurator diecezji Katarzyna Bruzi. Temat związany z przesłaniem roku 2023 w Kościele luterańskim przedstawił ks. Marek Bożek. Oprócz czasu społeczności, dyskusji i rozważania Słowa Bożego uczestnicy zwiedzili miasto i integrowali się podczas meczu koszykówki.

Kolejne rekolekcje odbyły się w dniach 12-15 marca dla duchownych. Tym razem spotkali się oni w Gdańsku, gdzie mieli okazję zwiedzić starówkę, Centrum Solidarności oraz pobliski Malbork. Swoimi przemyśleniami na niezwykle aktualny temat „wojny sprawiedliwej” podzielił się zwierzchnik diecezji pomorsko-wielkopolskiej bp Marcin Hintz. Duchowy wymiar rekolekcji przygotowany został przez ks. Martę Zachraj-Mikołajczyk i ks. Pawła Mikołajczyka oraz ks. Izabelę Sikorę i ks. Sławomira Sikorę. Dopełnieniem było nabożeństwo komunijne, które duchowni przeżywali w Sopocie słuchając rozważania bpa Waldemara Pytla.

W dniach 18-19 marca panie z diecezji wrocławskiej spotkały się w Karpaczu, a program dla nich przygotowała Lucyna Żak ze Świdnicy. Radca rady diecezjalnej wyszła od pasyjnego zagadnienia: Czy chrześcijanin może być egoistą? Pytanie to towarzyszyło uczestniczkom nie tylko podczas zajęć, ale również w czasie górskich spacerów i chwil skupienia w kościele Wang.

Ostatnim spotkaniem w dniach 24 do 26 marca były rekolekcje dla dzieci i młodzieży, które od lat odbywają się w Przesiece niedaleko Jeleniej Góry. Ponad setka młodych uczestników z niemal wszystkich parafii diecezji uczestniczyła w zajęciach opartych o hasło roku: „Tyś Bóg, który mnie widzi”. Zajęcia prowadzone były w trzech grupach wiekowych i przeplatały się ze spacerami, meczem piłki nożnej, udziałem z warsztatach kowalskich i garncarskich oraz budowaniem prawdziwej kościelnej wspólnoty. Rekolekcje zakończyły się nabożeństwem w kościele w Jeleniej Górze-Cieplicach, podczas którego kazanie wygłosił ks. Sebastian Kozieł.

na podstawie relacji ks. Pawła Melera

u góry: Ustroń

„Zwiastun Ewangelicki” 7/2023