miniatura

Wydaje się nam, z perspektywy naszego europejskiego podwórka, że cała ludzkość jest chrześcijańska. Świadczą o tym miliony kościołów i miliony wiernych, nawet w tzw. muzułmańskich krajach. A jednak tysiące z nich, gdy nie są świadkami jakichś nadzwyczajnych wydarzeń lub cudów, obojętnieją. Tysiące z nich, gdy nieszczęścia, choroby, wojny uderzają w ich domy, tracą wiarę – jeśli kiedykolwiek naprawdę byli wierzący. Większość współczesnych nam ludzi zapomina, że Bóg jest wierny swoim, danym nam obietnicom. Zapominają, że Jezus w historii świata naprawdę był niezwykłą postacią, jeżeli już osiem wieków wcześniej prorok Izajasz zapowiadając Jego narodziny (por. Iz 9,5-6) używał określeń, które się stały później rzeczywistością: „Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec odwieczny, Książę Pokoju, (...) który utrwali swą[...]

Musisz się zalogować aby zobaczyć zawartość. Proszę . Nie masz konta? Przyłącz się