miniatura

W tym roku odbędzie się pierwsza edycja Koncertu.

Pomysłodawcami Międzynarodowego Ekumenicznego Koncertu Muzyki Pokutnej i Pasyjnej w Żorach jest małżeństwo: Ewa Adamczyk-Ścibik i Krzysztof Ścibik.

Pani Ewa pełni funkcję dyrektora organizacyjnego, a mąż Krzysztof – koordynuje promocję i  logistykę koncertu. Gospodarzami są proboszczowie: ks. Tomasz Nowak z parafii św. Ap. Filipa i Jakuba w Żorach oraz ks. Bartosz Cieślar z parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Żorach. Biuro organizacyjne MEKMPiP składa się z 10 osób i działa pod przewodnictwem Ewy Adamczyk-Ścibik, przy pomocy współorganizatora Urzędu Miasta Żory.  

Honorowy patronat nad koncertem objęli: ks. abp dr Wiktor Skworc – metropolita katowicki,  ks. bp. dr Marian Niemiec – zwierzchnik diecezji katowickiej Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego, prof. dr hab. Piotr Gliński – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Jakub Chełstowski – Marszałek Województwa Śląskiego oraz Waldemar Socha – Prezydent Miasta Żory.

Pierwsza edycja międzynarodowego koncertu została zainspirowana piętnastoletnim doświadczeniem wynikającym z przeprowadzonych Ogólnopolskich Przeglądów Chórów Kościelnych Pieśni Pokutnej i Pasyjnej, które zostały zakończone z powodu epidemii i obostrzeń Covid-19 w 2021 roku.

Nowa formuła to nie rywalizacja o ocenę jury, lecz uczta muzyczna wybitnych wykonawców wykonujących utwory wielkopostne .

Ustalono, że koncert będzie się odbywał każdego roku w ciągu dwóch dni (w piątek i sobotę), tydzień przed Niedzielą Palmową w dwóch kościołach żorskich w/w gospodarzy. Postanowiono wprowadzić to wydarzenie na stałe do żorskiego kalendarza.

MEKMPiP ma charakter ekumeniczny; uczestnikami mogą być chóry i zespoły instrumentalne różnych wyznań chrześcijańskich.    

Jest to jedyny koncert o tematyce pokutnej i pasyjnej o zasięgu międzynarodowym, mający charakter ekumeniczny, łączący wszystkie wyznania chrześcijańskie, dając słuchaczom piękne wrażenia muzyczne oraz zadumę nad zbawczą męką Jezusa i sprawami ostatecznymi człowieka.

Materiały przesłane przez organizatorów.

Więcej informacji o koncercie na pasyjne.zory.pl oraz na plakacie.

Informacje o chórach: http://pasyjne.zory.pl/programchory