miniatura

Generalny Wizytator Nauczania Kościelnego dk. Ewa Below oraz Wydawnictwo Augustana wspólnie zapraszają wszystkich – dzieci, młodzież i dorosłych – do udziału w akcji

NIESPODZIANKA  ŚWIĄTECZNA  DLA SENIORA.

Nasi seniorzy – mieszkający w ewangelickich domach opieki – czekają na pozytywny gest i zapewnienie, że pamiętamy o nich. Potrzebujemy 650 zająców wielkanocnych z życzeniami, które rozdzielimy pomiędzy ewangelickie domy opieki.

Propozycje wykonania zająców można znaleźć na view.genial.ly/63de4142e8fdb000178a44f6

Zdjęcia zrobionych ozdób i informacje o akcji można przesyłać na adres: zwiastun@augustana.pl. Wysłanie zdjęcia wiąże się z wyrażaniem zgody na jego publikację w „Zwiastunie Ewangelickim”.

Zajączki należy wysłać bezpośrednio do jednego z domów opieki lub przekazać katechecie na lekcjach religii.

 Adresy domów opieki:

– Ewangelicki Dom Opieki „Arka”, plac Kościelny 5A, 11-730 Mikołajki

– Lux Med „Tabita”, ul. Długa 43, 05-510 Konstancin-Jeziorna

– Ewangelicki Dom Opieki „SOAR”, ul. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 25, 43-300 Bielsko-Biała

– Ewangelicki Dom Opieki „Ostoja Pokoju”, ul. Matki Ewy 1, 41-923 Bytom

– Parafia Ewangelicko-Augsburska, Dom Opieki „Emaus”, ul. Słoneczna 30, 43-455 Dzięgielów

– Dom Pomocy Społecznej „Miłosierny Samarytanin”, ul. ks. Marcina Lutra 2-8, 54-239 Wrocław