miniatura

– obradowały synody diecezjalne

Na wszystkich wiosennych synodach diecezjalnych w tym roku wybierani są świeccy delegaci do Synodu Kościoła. Pierwsza sesja w nowej kadencji odbędzie się w dniach 14-16 kwietnia w Warszawie.

W sobotę 4 marca 2023 roku w Wiśle-Malince obradował synod diecezji cieszyńskiej. Obrady poprzedziło nabożeństwo komunijne, podczas którego kazanie wygłosił biskup Kościoła Jerzy Samiec.

Po nabożeństwie otwarto wystawę Pionierki profesjonalnego pielęgniarstwa ze Śląskiego Ewangelickiego Domu Sióstr w Cieszynie i Bielsku. Jej autorka prof. Grażyna Kubica-Heller wygłosiła krótki wykład dotyczący tematu wystawy.

Biskup diecezji Adrian Korczago przedstawił sprawozdanie za 2022 rok, w trakcie którego prezentowano zdjęcia z ubiegłorocznych wydarzeń. Kurator diecezji Tomasz Bujok zaprezentował sprawozdanie finansowe za rok 2022 oraz preliminarz na rok 2023. Oba dokumenty zostały zatwierdzone przez synod.

Wybrano także delegata synodu diecezjalnego do diecezjalnej rady diakonii, którym została Alina Wiencek-Weiss. Komisja historyczna synodu złożyła wniosek o powołanie diecezjalnej rady doradczej z zakresu archiwistyki i bibliotekoznawstwa. Zadaniem rady będzie służyć pomocą w kwestii uporządkowania i skatalogowania zasobów archiwalnych oraz zbiorów bibliotecznych.

W następnej części synodu odbyły się równolegle: konferencja duchownych diecezji cieszyńskiej prowadzona przez bp. Adriana Korczago oraz wybory świeckich delegatów do Synodu Kościoła, które prowadził bp Jerzy Samiec. Spośród 32 kandydatów wybrano 13 delegatów: Edwarda Cieślara (Goleszów), Korneliusza Glajcara (Dzięgielów), Rafała Glajcara (Cieszyn), Marcina Iskrzyckiego (Wisła-Malinka), Adriana Kotasa (Ustroń), Władysławę Magierę (Cieszyn), Adama Pastuchę (Skoczów), Krystynę Penkałę (Cieszyn), Marka Rymorza (Skoczów), Jerzego Sikorę (Goleszów), Jerzego Sojkę (Cieszyn), Przemysława Sztwiertnię (Wisła-Jawornik), Karola Śliwkę (Stare Bielsko).

diecezja katowicka

Tego samego dnia odbył się w Katowicach synod diecezji katowickiej. Synod zatwierdził sprawozdania finansowe oraz preliminarz diecezji, a także sprawozdania rady diecezjalnej oraz komisji diecezjalnych. Nominację na stanowisko dyrektora Diakonii Diecezji Katowickiej otrzymała z rąk bp. Mariana Niemca Ruta Błaszczyk z Pszczyny.

Część wyborczą synodu prowadzili radcy konsystorza: ks. Marcin Orawski z parafii we Wrocławiu oraz Karol Werner z parafii w Łodzi. Synod wybrał z 12 kandydatów pięciu delegatów: Jakuba Cebulę z Krakowa, Adama Marka z Gliwic, Tomasza Marka z Żor, Bożenę Polak z Katowic i Marka Watuta z Pszczyny.

diecezja wrocławska

We Wrocławiu 11 marca odbyła się pierwsza sesja synodu diecezji wrocławskiej nowej kadencji. Synodałowie wybrali radę diecezjalną w dotychczasowym składzie: kurator – Katarzyna Bruzi (Wałbrzych), radca duchowny – ks. Marcin Orawski (Wrocław, parafia Opatrzności Bożej), radca świecki – Lucyna Żak (Świdnica). Wybrano również komisję rewizyjną w składzie: Małgorzata Strugała (Legnica) oraz Joanna Brzastowska i Juliusz Wojciechowski (Wrocław, parafia Opatrzności Bożej).

Ponadto odbyły się wybory delegatów do Synodu Kościoła. Wybrani zostali: Łukasz Cieślak (Wrocław, parafia Opatrzności Bożej), Katarzyna Luc (Szczecin) oraz Alfred Smolczyński (Szczecin). Wszyscy wybrani delegaci byli członkami Synodu Kościoła poprzedniej kadencji. Część wyborczą synodu prowadził bp Jerzy Samiec.

u góry: diecezja cieszyńska

„Zwiastun Ewangelicki” 6/2023