miniatura

Światowy Dzień Modlitwy (ŚDM) świętowano na całym świecie 3 marca 2023 r. Jak co roku wiele parafii luterańskich w Polsce zorganizowało nabożeństwa i spotkania z tej okazji.

Na ołtarzu pojawiły się kwiaty z Tajwanu, czyli storczyki i lilie, a kolorami, które dominowały był żółty, zielony, niebieski i biały. Hasłem tegorocznego spotkania było „Usłyszałem o waszej wierze”, a kazania rozważały tekst biblijny z Listu do Efezjan 1,15-19. Uczestnicy tych spotkań dzięki przygotowanym prezentacjom lub filmom mogli wiele dowiedzieć się o Tajwanie i żyjących tam chrześcijanach. O ŚDM i Tajwanie można było też przeczytać w numerze 4/2023.

Jedno z pierwszych nabożeństw w tym roku zorganizowano w Ustroniu, już 1 marca. Przygotowały go kobiety z Ustronia-Polany i Ustronia-Dobki, a kazanie wygłosiła diakon Renata Raszyk.

W niektórych miejscach, m.in. w Toruniu nabożeństwo ŚDM odbyło się po 3 latach przerwy. Kazanie wygłosiła tam Elżbieta Walukiewicz. W diecezji mazurskiej 3 marca spotkali się parafianie z Kętrzyna i Sorkwit.

W Giżycku, Szczecinie, Poznaniu nabożeństwa miało charakter ekumeniczny i prowadziły je kobiety różnych wyznań chrześcijańskich.

W Bielsku-Białej nabożeństwa ŚDM są wspólnie organizowane przez 3 parafie luterańskie. W tym roku gospodarzem była parafia w Starym Bielsku, która oprócz piątkowego spotkania, na którym można było spróbować kurczaka kung-pao i pieczonej kapusty pekińskiej, przygotowała niedzielne nabożeństwo dla dzieci według specjalnego programu przesłanego przez organizatorów.

O najmłodszych parafianach nie zapomniano także w innych miejscach. W Poznaniu również tematem niedzielnej szkółki dla dzieci był Tajwan. Natomiast w Szczecinie 2 marca jednym z elementów nabożeństwa było to, że dzieci, tak jak apostoł Paweł, pisały listy wdzięczności i ozdabiały je kwiatami.

W Goleszowie kazanie wygłosiła diakon Renata Raszyk, zaś dwa parafialne, połączone chóry – mieszany i żeński, zaśpiewały tajwańskie pieśni.

W Istebnej liturgię przygotowaną przez kobiety z Tajwanu wykorzystano w trakcie niedzielnego nabożeństwa 5 marca. Słowo Boże zwiastowała diakon Aleksandra Błahut-Kowalczyk, oprawę liturgiczno-muzyczną przygotowały parafianki związane z zespołem parafialnym CDN.

Również w Cieszynie świętowano ŚDM w niedzielę. Ekumeniczne nabożeństwo przygotowała grupa parafianek, a w liturgii wzięły też udział cieszyńskie siostry elżbietanki i siostry boromeuszki. Kazanie wygłosiła diakon Aleksandra Błahut-Kowalczyk. W trakcie nabożeństwa pieśń Cudowna Boża łaska została zagrana na tradycyjnych chińskich skrzypcach i zaśpiewana po chińsku przez sinologa Jana Chmielowskiego.

Po nabożeństwach w wielu miejscach odbyły się spotkania, na których można było spróbować przysmaków z Tajwanu. W Krakowie zaproszono również na rytuał parzenia herbaty.

Nabożeństwa odbyły się także w Bydgoszczy, Cisownicy, Częstochowie, Drogomyślu, Jaworzu, Międzyrzeczu, Sopocie, Warszawie, Zgierzu.


Światowy Dzień Modlitwy to coroczna okazja do łączenia się z chrześcijanami z całego świata, wzajemnego poznawania się, a także modlitwy o miłość, jedność, pokój i wzajemne wsparcie. Tematyka i materiały na to cykliczne wydarzenie, odbywające się na początku marca, przygotowywane są przez ekumeniczną grupę chrześcijanek reprezentujących poszczególne kraje.

„Zwiastun Ewangelicki” 6/2023