miniatura

Zjazd konfirmantów diecezji cieszyńskiej odbył się 25 lutego 2023 r. w Bielsku-Białej. W auli Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja uczestników powitał bp Adrian Korczago, który podkreślał, że o wierze nie trzeba rozmawiać trudnym, naukowym językiem. Zachęcał też do używania prostych słów podczas rozmowy z Bogiem.

Konfirmantów podzielono na 18 grup. Każda z nich musiała przejść przez sześć interaktywnych stacji przygotowanych przez duchownych, w ramach których poznawali poszczególne treści Apostolskiego Wyznania Wiary – dotyczące Boga stworzyciela, osoby Jezusa Chrystusa, Jego śmierci i zmartwychwstania, Ducha Świętego, Kościoła oraz Królestwa Niebieskiego. Po południu podczas gry terenowo-integracyjnej, konfirmanci również wykonywali różnorodne zadania. Młodzież wypowiedziała się też w ankiecie pt. Wskaż trzy rzeczy, w które ciężko uwierzyć. Ogólnopolski duszpasterz młodzieży ks. Tymoteusz Bujok zaprezentował plan tegorocznych wydarzeń młodzieżowych i zachęcał konfirmantów do uczestnictwa w nich.

Podczas zjazdu odbyło się także spotkanie dla rodziców konfirmantów, w trakcie którego Natalia Pastucha-Walach mówiła na temat depresji wśród młodzieży. Bp Adrian Korczago wskazywał natomiast zebranym na praktyczne aspekty przygotowania do konfirmacji oraz zachęcał rodziców do wspierania swoich pociech na drodze dorastania w wierze. W kościele Zbawiciela (parafia Bielsko) konfirmanci i ich rodzice wzięli udział w koncercie zespołu raperskiego JZW – Jeden za wszystkich, w składzie Maciej Pastucha (Allen) oraz Marcin Tryburczy (Kryzys).

„Zwiastun Ewangelicki” 5/2023