miniatura

Diakonia Polska kontynuuje pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Dnia 15 marca 2023 r. zostały otwarte punkty oferujące pomoc finansową w parafiach ewangelickich w Krakowie i Jaworze na Dolnym Śląsku. Kolejne zostaną otwarte w Cieszynie, Działdowie, Kaliszu, Koszalinie, Lublinie, Mrągowie, Nidzicy, Piszu, Suwałkach, Świdnicy, Wałbrzychu i Węgrowie.

W ramach programu w tych czternastu miastach wsparcie otrzyma około 2,5 tys. rodzin znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji. Program ma na celu zaspokojenie ich podstawowych potrzeb w perspektywie krótkoterminowej. O pomoc mogą wnioskować uchodźcy, którzy przyjechali do Polski po 24 lutego 2022 r., po rosyjskiej agresji na Ukrainę, są zarejestrowani w Polsce, nigdy nie otrzymywali podobnej pomocy z jakiejkolwiek organizacji i znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Aby ubiegać się o pomoc, takie osoby powinny umówić się poprzez platformę sontse.org na spotkanie, które odbędzie się w jednym z punktów w parafiach luterańskich.

Jest to kolejny etap programu pomocy pieniężnej dla uchodźców z Ukrainy, prowadzonego przez Diakonię Polską i Diakonie Katastrophenhilfe. W 2022 r. podobny program pomocy został zrealizowany w Kaliszu, w powiecie bieruńsko-lędzińskim i Sosnowcu. Ponadto obie organizacje współpracują wspierając programy integracyjne dla uchodźców z Ukrainy oraz parafie ewangelickie, które przyjęły lub chcą przyjąć pod swój dach uchodźców.

Szczegóły na temat zgłoszeń można znaleźć na www.diakonia.org.pl

„Zwiastun Ewangelicki” 6/2023