miniatura

Wycieczkę do Ziemi Świętej zorganizowała parafia w Słupsku w dniach 22-29 stycznia 2023 roku. Oprócz słupskich parafian i osób zaprzyjaźnionych z parafią, wzięli w niej udział także ewangelicy z Torunia, Gdańska, Gliwic oraz z Lippstadt w Niemczech. Przygodę z Palestyną i Izraelem rozpoczęli od wyjazdu na Herodion, mauzoleum i pałacu Heroda. Ruiny tej imponującej budowli zlokalizowane są nieopodal Betlejem, w którym stacjonowali przez cały pobyt. Pierwszego dnia w programie zwiedzania było także Pole Pasterzy i Bazylika Groty Narodzenia. Prawdziwym ewenementem było to, że uczestnicy wyprawy byli tam zupełnie sami, zwykle miejsca te są pełne turystów. W kolejne dni zwiedzano Jerozolimę z Wzgórzem Świątynnym, sadzawką Betezda, Syjonem wraz z Wieczernikiem. Przebyli drogę wydarzeń Niedzieli Palmowej zwiedzając m.in. Ogród Oliwny. Zwiedzano także takie miejsca, jak Bazylika Grobu Pańskiego oraz Golgota i Grób w Ogrodzie Gordona.

W luterańskim kościele Odkupiciela w drugim dniu pobytu, 24 stycznia, uczestnicy wzięli udział w nabożeństwie z Komunią Świętą. Odprawili je ks. Wojciech Froehlich ze Słupska i ks. Michał Walukiewicz z Torunia, który wygłosił kazanie. Dziękowano Bogu za wspólny czas, za Jego ochronę i błogosławieństwo, ale także za społeczność wierzących i doświadczenie Jego Słowa i sakramentu podczas nabożeństwa w Jerozolimie.

Grupa przeżywała chwile modlitewnego skupienia pod Ścianą Płaczu oraz przejmującą wizytę w Instytucie Yad Vashem. Większość z uczestników wyprawy skorzystała także z fakultatywnej wycieczki pt. Jerozolima nocą.

Przeżyciem była wizyta w miejscu chrztu Jezusa oraz w Jerychu, najstarszym mieście na Bliskim Wschodzie. Zwiedzano też Masadę, miejsce bohaterskiej śmierci Żydów broniących się przed Rzymianami. Był także wypoczynek nad Morzem Martwym.

Dwa dni grupa spędziła w Galilei podążając śladami działalności Jezusa. W drodze nad Jezioro Galilejskie zatrzymano się w Cezarei Nadmorskiej przy rzymskim akwedukcie. W Hajfie zwiedzano synagogę w Grocie Eliasza, stamtąd wyruszono do Kany Galilejskiej i Nazaretu. Drugi dzień w Galilei to m.in. wjazd do Banias – źródeł Jordanu.

Powracając na ścieżkę działalności Jezusa, grupa zawitała do Kafarnaum i Thabgi, miejsca rozmnożenia chleba i ryb oraz odbyła rejs po Morzu Tyberiadzkim. W każdym z tych ważnych miejsc towarzyszyły grupie z Polski teksty biblijne, które tam nabierały dodatkowych znaczeń.       

XWF

O wyjeździe do Izraela można przeczytać także w tekście ks. Michała Walukiewicza Kraj inny niż wszystkie.

„Zwiastun Ewangelicki” 4/2023