miniatura

Już po raz piąty w Domu Dziecka w Lasowicach Małych odbyło się kolędowanie przy niezdrowym jedzeniu. Tym razem w dniu 19 stycznia 2023 roku.

W dawnym obiekcie Lasowickiego Domu Tolerancji i Kultury obecnie przebywa 14 mieszkańców prowadzonego przez powiat kluczborski domu dziecka. Na terenie powiatu kluczborskiego działają trzy domy dziecka prowadzone przez samorząd w: Bąkowie, Bogadzicy i Lasowicach Małych. W okresie poświątecznym, w pobliżu Święta Epifanii wychowankowie lasowickiego domu, a także zainteresowani z pozostałych placówek oraz ich opiekunowie i wychowawcy, spotykają się z ks. Ryszardem Pieronem, proboszczem lasowickiej parafii, na wspólnym śpiewaniu i czytaniu tekstów związanych z przyjściem na świat zapowiadanego przez proroków Chrystusa. Spotkania rozpoczynają się zawsze od czytań tekstów biblijnych, później przy akompaniamencie akordeonu na którym gra ksiądz, po kolei ze śpiewników Chwalmy Pana śpiewamy kolędy. Gdy pobliska pizzeria dostarczy różnego rodzaju pizzę i napoje, następuje przerwa w kolędowaniu, którą zebrani wykorzystują na konsumpcję, rozmowy i zadawanie księdzu pytań dotyczących przeżywanych świąt. Po czym znowu śpiewają, wczytani w Słowo Boże, co zwykle trwa razem około dwóch godzin.

Noworoczny poczęstunek połączony ze śpiewem i wymianą poglądów o przeżywanym okresie roku kościelnego, jest dobrą okazją, aby dowiedzieć się więcej o sobie nawzajem i różnych kościelnych tradycjach. Coroczna pizza fundowana przez parafię ewangelicką jest miłą odmianą w codzienności, ponieważ dzieci dysponują skromnym kieszonkowym, najczęściej przeznaczanym na zakup słodyczy. Nie mają możliwości kupienia sobie tego, na co mogą pozwolić sobie osoby posiadające rodzinę. W trakcie spotkania jest zawsze dużo radości i zauważalnego wśród dzieci zaangażowania w organizację spotkania.

Joanna Wójcik

„Zwiastun Ewangelicki” 2/2023