miniatura

Sejmik Województwa Śląskiego 19 grudnia 2022 roku ogłosił, że patronem roku 2023 będzie postać związana ze Śląskiem Cieszyńskim, luteranin, prof. Józef Buzek. Z taką inicjatywą wystąpił radny sejmiku Andrzej Molin z parafii w Wiśle.

Józef Buzek (1873-1936) był statystykiem, ekonomistą, politykiem, posłem na Sejm Ustawodawczy i senatorem I kadencji w II RP. Urodził się 16 listopada 1873 roku w Końskiej. Był absolwentem gimnazjum w Cieszynie, studiował w Krakowie, Wiedniu oraz we Lwowie. Był profesorem zwyczajnym nauki i prawa administracyjnego. Był ponadto krewnym premiera Jerzego Buzka.

W polityce znany był jako członek Ligi Narodowej, należał do Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego, był posłem do sejmu austriackiego, w którym należał do Koła Polskiego będąc jego wiceprzewodniczącym. Był generalnym referentem Komisji Sejmowo-Konstytucyjnej Tymczasowej Rady Stanu, a także ekspertem delegacji polskiej na konferencji pokojowej w Paryżu w 1919 roku zajmującym się zagadnieniami gospodarczymi.

Był dyrektorem Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie. W latach 1919–1922 był posłem na sejm z listy PSL „Piast”. Zgłosił projekt konstytucji Polski jako państwa federalnego, który został odrzucony przez Sejm. W 1920 roku współpracował przy tworzeniu Statutu Organicznego Województwa Śląskiego. W latach 1922–1927 był senatorem. 27 listopada 1929 został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

„Zwiastun Ewangelicki” 1/2023