miniatura

Kontynuujemy prezentację Zgromadzeń Ogólnych ŚFL. Są one, jak zapisano w statucie, „najwyższym organem Światowej Federacji Luterańskiej”. Podsumowują poprzedzający okres działania i wyznaczają kierunek pracy zrzeszonych w federacji Kościołów luterańskich na całym świecie.

Zgromadzenia Ogólne odbywają się zwykle co 6 lat. Od momentu założenia federacji odbyło się ich 12. W tym roku gremium to obradować będzie po raz trzynasty, a miejscem spotkania delegatów będzie Kraków. Z tej okazji w kolejnych numerach będziemy prezentować wszystkie Zgromadzenia Ogólne.

Delegacja z Indii
Delegacja z USA
Delegacja z Islandii
Centrum dokumentacyjne
Codzienne obrady plenarne
Obrady kobiet
Obrady młodych
Chór
Oficjalna ekipa filmowa
Stołówka

„Zwiastun Ewangelicki” 2/2023