miniatura

– daty i fakty cz. 1

Zwiastun Ewangeliczny

  • 15 stycznia 1863

miejsce: Warszawa

redaktor naczelny: ks. Leopold Otto

Ukazał się pierwszy numer czasopisma w języku polskim dla ewangelików. Miał 16 stron. Jego założycielem i redaktorem naczelnym był ks. Leopold Otto, drugi proboszcz parafii ewangelickiej w Warszawie. Jak napisał w pierwszym numerze, „Zwiastun Ewangeliczny” powstałby zaznajamiać czytelników z „przeszłością i teraźniejszością Kościoła ewangelickiego w Polsce”. W tym czasie pismo miało następujące stałe działy: Ze szkoły, Wiadomości kościelne, Korespondencja, Przegląd Literacki, Dary, Od wydawcy, Do czytelników. Wychodziło nakładem warszawskiej, ewangelickiej firmy księgarskiej Gebethnera i Wolffa. Wydawane było jako dwutygodnik, w nakładzie 400 – 1000 egzemplarzy. Ks. L. Otto był autorem większości artykułów. Czasami uzupełnieniem były relacje z wydarzeń, przysyłane z różnych parafii.


  • 1867

miejsce: Cieszyn

redaktorzy naczelni (odpowiedzialni): Jan Borbis (I 1867 – IV 1870), ks. Arnold Żlik (nr 5 z 30 VI 1870), H. Schwerdtmann lub J. Borbis (od nr 5 z 1870 do nr 4 z IV 1871), Antoni Wałach (V 1871 – XII 1875)

Ks. Leopold Otto przeniósł się do Cieszyna, gdzie został wybrany pierwszym proboszczem. Oznaczało to zmianę państwa, przeprowadzkę z Rosji do Austrii. Ponieważ nie posiadał obywatelstwa austriackiego, nie mógł formalnie kierować czasopismem. Za niego pismo podpisywali: Jan Borbis, Antoni Wałach oraz ks. Arnold Żlik. „Zwiastun Ewangeliczny” wychodził nad Olzą jako miesięcznik. Podobnie jak w Warszawie ks. L. Otto był głównym autorem tekstów. Wiele miejsca poświęcił dziejom Kościoła oraz historii zborów śląskich. W czasopiśmie można też było przeczytać o sytuacji ewangelików w Królestwie oraz pod panowaniem pruskim i w całej monarchii habsburskiej. Dnia 13 października 1875 r. ks. L. Otto opuścił Cieszyn, a w grudniu 1875 r. ukazał się tam ostatni numer „Zwiastuna Ewangelicznego”.


  • 1876

miejsce: Warszawa

redaktor naczelny: ks. Leopold Otto

Ks. L. Otto został wybrany pierwszym proboszczem parafii ewangelickiej w Warszawie. Wracając nad Wisłę przeniósł „Zwiastun Ewangeliczny” znowu do Warszawy. Ostatnim redagowanym przez ks. L. Otto jest nr 9 „Zwiastuna Ewangelicznego”, który ukazał się 21 czerwca 1882 r.


  • 22 września 1882

miejsce: Warszawa

Zmarł ks. Leopold Otto. W pogrzebie duchownego uczestniczyło kilka tysięcy ludzi. Ścisk na cmentarzu był taki, że jak podaje „Gwiazdka Cieszyńska”, co chwilę było słychać „przeraźliwe krzyki osób znajdujących się w niebezpieczeństwie zaciśnięcia”.


  • październik – grudzień 1882

miejsce: Warszawa

redaktor naczelny: ks. Wilhelm Piotr Angerstein, uczeń ks. L. Otto, proboszcz w Wiskitkach-Żyrardowie

Numer dziesiąty, redagowany przez ks. W. Angersteina, rozpoczął się nekrologiem i wspomnieniem pośmiertnym ks. L. Otto. Nowy redaktor wydał jedynie trzy numery. Powstały trudności, gdyż firma Gebethnera i Wolffa odmówiła dalszego finansowania pisma, a rada familijna ks. Leopolda Otto nie potrafiła podjąć decyzji co do dalszych losów pisma. Wydawanie czasopisma zawieszono.

ks. Leopold Otto

„Zwiastun Ewangelicki” 1/2023