miniatura

Luteranie na COP27

Przedstawiciele Światowej Federacji Luterańskiej uczestniczyli w szczycie klimatycznym ONZ (COP27) w Sharm el-Sheikh w Egipcie w dniach 6-18 listopada 2022 r. Delegacja liczyła 40 osób, a 8 z nich osobiście uczestniczyło w konferencji. Większą część delegacji stanowili młodzi ludzie. Śledzili negocjacje rządowe, uczestniczyli w marszach oraz zabierali głos w licznych spotkaniach towarzyszących i dyskusjach panelowych, często we współpracy z innymi organizacjami wyznaniowymi lub młodzieżowymi. Zaangażowanie to jest konsekwencją skupiania się wspólnoty na wzmacnianiu działań i rzecznictwa na rzecz klimatu.

Podczas COP27 ustanowiono fundusz mający na celu przeciwdziałanie stratom i szkodom spowodowanym klimatem. Udało się to po wielu latach walki o międzynarodowe wsparcie dla społeczności dotkniętych skutkami zmiany klimatu, które nie są w stanie im przeciwdziałać, bo przekracza to ich możliwości.

„To najważniejsza rzecz przyjęta na COP27. O takim funduszu mówiono od lat – powiedział Isaiah Toroitich, szef Global Advocacy w ŚFL. – Wraz z jego utworzeniem potrzeby krajów wrażliwych zostały umieszczone na liście finansowania ochrony klimatu. Do tej pory najbardziej bezbronni płacili za zmiany klimatu swoim życiem i środkami do życia” – dodał.

Niestety delegaci z poszczególnych krajów nie poczynili postępów w zakresie łagodzenia skutków zmian klimatycznych, w szczególności redukcji emisji dwutlenku węgla. „Społeczność międzynarodowa nie zrobiła wystarczająco dużo, aby osiągnąć cel ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5°C” – powiedział Toroitich.

Obecność delegacji ŚFL na COP27 pokazała jej zaangażowanie w przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. Ponadto jej rzecznictwo opiera się na pracy, którą Kościoły członkowskie wykonują wspólnie ze społecznościami lokalnymi. „Dzięki naszej ciągłej pracy na poziomie lokalnym i krajowym przyczyniamy się do działań na rzecz klimatu” – powiedziała Elena Cedillo, dyrektor ds. programu ŚFL na rzecz sprawiedliwości klimatycznej. – Kościoły luterańskie postrzegają swoją w tym rolę jako ważną, będziemy je nadal wspierać”. ŚFL buduje sieć działań na rzecz klimatu i współpracuje z innymi podmiotami, w tym partnerami ekumenicznymi, wyznaniowymi i obywatelskimi.

Na temat COP27 wypowiedzieli się młodzi delegaci ŚFL. „Młodzi ludzie muszą zabrać głos w sprawie sprawiedliwości klimatycznej i przyszłości na tej planecie” – powiedziała Anania Ndondole z Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego w Tanzanii. – Młodzi muszą być ambasadorami zmian, angażując także więcej młodych kobiet – matek jutra”. „Podczas COP27 w moim kraju miało miejsce wiele strajków klimatycznych” – powiedziała Alžběta Hamrová z Ewangelickiego Kościoła Czeskobraterskiego (Czechy). – Ale były też kontrowersje i dyskusje oraz wiele sprzeciwów w sprawie sprawiedliwości klimatycznej. Jestem przekonana, że jako Kościół musimy zająć jasne stanowisko”.

na podstawie www.lutheranworld.org


Pomoc w Nepalu

ŚFL udzieliła doraźnej pomocy społecznościom dotkniętym ulewnymi deszczami monsunowymi w Nepalu. Powodzie w zachodnim Nepalu są zjawiskiem powracającym od lat, jednak zmiany klimatyczne zwiększyły częstotliwość i siłę deszczów monsunowych. Na nizinach rzeki wzbierają, a górskie wsie są zagrożone osunięciami ziemi. Każdego roku w porze monsunowej umierają setki ludzi. ŚFL dotarła w Nepalu do osób dotkniętych skutkami kataklizmu i w ciągu ostatnich dwóch lat zapewniła pomoc i wsparcie około 4300 osobom w tym regionie.

Kolejny kataklizm dotknął ten kraj 9 listopada. Po trzęsieniu ziemi ponad 4000 osób zostało bez dachu nad głową. Rząd nepalski i Czerwony Krzyż dostarczyły namioty, plandeki i trochę żywności oraz poprosiły ŚFL o dodatkowe wsparcie. Federacja jest obecna na miejscu – od pewnego czasu współpracuje z lokalnymi społecznościami w ramach swoich prac rozwojowych.

„Zapewnimy również wsparcie psychospołeczne rodzinom – mówi Bijaya Bajracharya, dyrektor krajowy ŚFL w Nepalu. – W Nepalu ludzie już wcześniej doświadczyli niszczycielskich trzęsień ziemi. Musimy także pomóc im radzić sobie ze strachem i niepewnością”.                                                          

na podstawie www.lutheranworld.org

„Zwiastun Ewangelicki” 23/2022