miniatura

W dniu 29 listopada 2022 roku w Warszawie w siedzibie Caritas zainaugurowano tegoroczną edycję Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom pod hasłem „Świeca, która tworzy polską Wigilię”. Wzięli w niej udział przedstawiciele organizacji prowadzących akcję: ks. Marcin Iżycki – dyrektor Caritas Polska, Wanda Falk – dyrektor Diakonii Polskiej, ks. Doroteusz Sawicki – dyrektor Eleos, a także Martyna Kowacka, naczelniczka Związku Harcerstwa Polskiego, które uczestniczy w akcji z ideą Betlejemskiego Światła Pokoju.

Na ekumeniczny charakter Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom zwrócił uwagę ks. Doroteusz Sawicki: „Jeśli będziemy się trochę różnić, to będziemy się dopełniać. Tak jak dłoń, która ma różne palce”. Ks. Marcin Iżycki mówił o licznych projektach pomocowych, które mogą być prowadzone dzięki zebranym funduszom w ramach akcji. Te działania są podobne u wszystkich: dofinansowanie wypoczynku letniego, wsparcie edukacyjne, pomoc w leczeniu itp.

Wanda Falk mówiła o znaczeniu akcji w życiu rodzinnym i kościelnym: przypomina ona o ludziach będących w potrzebie i daje okazję do ich wsparcia. Zwróciła też uwagę na symbolikę wigilijnej świecy: światło, ciepło, pokój, bezpieczeństwo, jedność, nadzieja. „W tym roku kierujemy nasze myśli do naszych sąsiadów z Ukrainy oraz do uchodźców zarówno z tego kraju, jak i z granicy polsko-białoruskiej. Muszą się oni bowiem mierzyć z wojną i przemocą oraz tym wszystkim, co one niosą – zagrożeniem zdrowia i życia, utratą bliskich lub rozłąką z nimi, niepewnością jutra, ciemnością i zimnem” – mówiła dyrektor Diakonii Polskiej. W ramach tegorocznej edycji Diakonia Polska rozprowadzi 10 tysięcy świec. Można je było kupić w ewangelickich parafiach na terenie całego kraju.

Cieszyn

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom zainaugurowała też diecezja cieszyńska – nabożeństwem w kościele Jezusowym w Cieszynie 4 grudnia 2022 roku. W nabożeństwie uczestniczyli także przedstawiciele Diakonii Polskiej. Prezes Diakonii Polskiej bp Ryszard Bogusz wygłosił kazanie, w którym podkreślił, że światło jest symbolem nadziei i miłości, a wigilijna świeca znakiem gotowości do dzielenia się ową miłością. Wanda Falk przekazała pozdrowienia i zaprezentowała sposób prowadzenia akcji. Dzieci wraz z dyrektorem Diakonii Diecezji Cieszyńskiej ks. Markiem Londzinem uroczyście zapaliły ekumeniczne świece. Słowo Boże odczytała przełożona żeńskiego Diakonatu „Eben-Ezer” s. Ewa Cieślar. W nabożeństwie śpiewały cieszyńskie chóry: parafialny i dziecięcy Hosanna. Podczas uroczystości obecni byli też przewodniczący Rady Powiatu Cieszyńskiego Stanisław Kubicius i dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Agnieszka Baszczyńska.

Na zdjęciu u góry (od lewej): ks. Marcin Iżycki, Martyna Kowacka, Wanda Falk, ks. Doroteusz Sawicki


Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom to ekumeniczna akcja prowadzona co roku w adwencie przez organizacje charytatywne czterech Kościołów: Caritas Kościoła Rzymskokatolickiego, Diakonię Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Diakonię Polską), Diakonię Kościoła Ewangelicko-Reformowanego oraz Eleos Kościoła Prawosławnego. W jej ramach rozprowadzane są świece wigilijne, a pozyskane w ten sposób fundusze są przeznaczane na pomoc potrzebującym dzieciom.

„Zwiastun Ewangelicki” 24/2022