miniatura

W ostatnich miesiącach nastąpiły ważne zmiany w Kościele luterańskim w Szwecji. W październiku pożegnano abp Antje Jackelén, którą w grudniu na funkcji prymasa Kościoła Szwecji zastąpił abp Martin Modéus.

W dniu 30 października 2022 roku w Uppsali odbyło się nabożeństwo, podczas którego abp Antje Jackelén, poprzez złożenie na ołtarzu pastorału i kapy arcybiskupiej, symbolicznie zakończyła swoją służbę prymasa Kościoła Szwecji i przeszła w stan spoczynku.

Po procesjonalnym wejściu do uppsalskiej katedry biskupów i gości ekumenicznych, liturgię wstępną prowadziła ks. Annica Anderbrant, dziekan katedry. Podczas uroczystości Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce reprezentował bp Jerzy Samiec.

Kazanie wygłosiła abp Antje Jackelén. Odnosząc się do tematu niedzieli brzmiącego „Życie razem” powiedziała m.in.: „Dziękuję zatem Bogu za te ponad osiem lat, w których byłam arcybiskupem Kościoła Szwecji. I dziękuję wam wszystkim, którzy byliście częścią tej podróży. To, co mi się nie udało, chcę powierzyć uzdrawiającej mocy Ducha Świętego i waszej wspaniałomyślności.

Jesteśmy Kościołem razem. Z naszymi mocnymi i słabymi stronami. Możemy być świadomi słabości i porażek, a jednocześnie śmiało stawiać sobie cele i dążyć do ich realizacji, mając pewność, że duch Boży nadal przenika nasz świat, działając zarówno przez nas, jak i na przekór nam. Najlepszą pracą jest praca wykonana razem, największy efekt przynosi współpraca, a najpiękniejszą energią jest dobra synergia, będąca podpisem Ducha Bożego”.

Abp Antje Jackelén pochodzi z Niemiec, jest profesorem teologii. W 1980 roku została ordynowana na księdza. Od 1988 roku służyła w diecezji Lund, gdzie w 2007 roku została wybrana i konsekrowana na biskupa tej diecezji. Była wówczas trzecią kobietą biskupem w Kościele Szwecji. Od czerwca 2014 roku do października 2022 roku była arcybiskupem Uppsali i prymasem Kościoła Szwecji, pierwszą kobietą która sprawowała tę funkcję w szwedzkim Kościele.

Wprowadzenie w urzędowanie nowego arcybiskupa odbyło się w uppsalskiej katedrze 4 grudnia 2022 r. Został nim Martin Modéus, dotychczasowy biskup Diecezji Linköping. Urodzony w 1962 roku, drogę do tej funkcji rozpoczął w wieku 17 lat, gdy poczuł Boże powołanie. W 1986 roku został ordynowany na księdza. Jest też doktorem teologii Uniwersytetu w Lund. Od 2011 roku był biskupem swej rodzinnej diecezji, w czerwcu 2022 roku został wybrany arcybiskupem Diecezji Uppsala i co za tym idzie prymasem Kościoła Szwecji.   


Arcybiskup Uppsali – pełni funkcję prymasa Szwecji. Jego rola odpowiada starochrześcijańskiej zasadzie primus inter pares, czyli pierwszy wśród równych. Reprezentuje Kościół Szwecji w społeczeństwie, a także w kontaktach ekumenicznych i międzynarodowych, w tym także ze światem polityki. Reprezentuje również Kościół Szwecji w Szwedzkiej Radzie Kościołów oraz w międzynarodowych organizacjach, m.in. w Światowej Federacji Luterańskiej oraz Światowej Radzie Kościołów. Arcybiskup Uppsali zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Konferencji Biskupów Kościoła Szwecji, jednak nie ma władzy nad pozostałymi biskupami. Ponadto przewodniczy Radzie Kościoła oraz komitetowi wykonawczemu Synodu Generalnego, kieruje też diecezją uppsalską.

„Zwiastun Ewangelicki” 24/2022