miniatura

Podczas ekumenicznego nabożeństwa z okazji 505. Pamiątki Reformacji w kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach 31 października 2022 r., zostały wręczone Śląskie Szmaragdy. W tym roku uhonorowani zostali: Władysława Magiera oraz dyrygent Mirosław Jacek Błaszczyk, długoletni dyrektor Filharmonii Śląskiej w Katowicach. W roku jubileuszu 500 lat Reformacji filharmonicy pod jego batutą zagrali wiele koncertów propagujących dorobek ewangelickich kompozytorów. Jako dyrektor przyczynił się do nazwania filharmonii imieniem ewangelika Karola Stryi – znakomitego dyrygenta, którego był uczniem.

Władysława Magiera jest członkinią rady parafialnej w Cieszynie oraz delegatką do synodu diecezji cieszyńskiej. Jest działaczką społeczną, historyczką, przewodniczką. Była inicjatorką powstania Cieszyńskiej Uliczki Kobiet na Wzgórzu Zamkowym, jest autorką książek poświęconych wybitnym kobietom tego regionu, w tym wielu ewangeliczkom. Kapituła Nagrody przyznała jej Śląski Szmaragd za: „pionierskie i żmudne przybliżanie i propagowanie wśród wszystkich pokoleń historii regionalnej Śląska Cieszyńskiego zwracając przy tym szczególną uwagę na jego wyjątkowy – wielonarodowy, wielokulturowy i wielowyznaniowy charakter, za odkrywanie i ukazywanie wyjątkowych kobiet Śląskich, za kształtowanie otwartego, światłego, znającego swoją przeszłość i świadomego odpowiedzialności za teraźniejszość i przyszłość społeczeństwa”.

W nabożeństwie uczestniczyli duchowni wielu Kościołów i związków wyznaniowych oraz władze wojewódzkie i miejskie, a także dyrektorzy instytucji kultury i nauki.

Śląskie Szmaragdy są wręczane od 2004 roku z inicjatywy bpa Tadeusza Szurmana wybitnym przedstawicielom Śląska ze szczególnym osiągnięciami w dziedzinie ekumenizmu, budowania pojednania, działalności na rzecz dobra ogólnego, dla ludzi tej ziemi. Nagrody przyznawane są co roku przez Diecezję Katowicką Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i wręczane podczas nabożeństwa w Pamiątkę Reformacji.

„Zwiastun Ewangelicki” 22/2022