miniatura

Drugą edycję Cithara Sanctorum Silesia. Festiwal Muzyczny im. Jerzego Trzanowskiego na Śląsku Cieszyńskim zainaugurowano w Cieszynie 9 października 2022 r. Festiwal organizuje Fundacja Kulturalny Szlak.

Pierwszego dnia w Książnicy Cieszyńskiej Jolanta Sztuchlik wygłosiła wykład Cithara Sanctorum w domach cieszyńskich ewangelików, a następnie otwarto wystawę Monumentalne oprawy śpiewnika Jerzego Trzanowskiego Cithara Sanctorum ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej. Wykład pokazał, jak ogromne znaczenie kancjonał miał dla jego właścicieli i jak niezwykłe zapiski, świadczące o ważnych wydarzeniach z ich życia, można w nim znaleźć.

Tego samego dnia w kościele Jezusowym odbył się koncert pt. Hławiczkowie – kompozytorzy cieszyńscy, podczas którego wystąpili Ewelina Bachul (organy) i Wyższobramski Chór Kameralny pod kierunkiem Piotra Sikory. Otwierający wydarzenia pomysłodawca i dyrektor festiwalu Rafał Monita zwrócił uwagę, że postać księdza Trzanowskiego jest punktem wyjścia do odkrywania i prezentowania spuścizny kulturalnej i muzycznej terenów, gdzie działał patron festiwalu.

Kolejne koncerty odbyły się 15 października w Wiśle i 16 października w Jaworzu. W kościele w Wiśle Centrum w koncercie Żywot człowieczy wg Reja wystąpili: Katarzyna Wiwer (sopran) i Henryk Kasperczak (lutnia). Program koncertu był podróżą do czasów renesansu. Teksty Mikołaja Reja i odpowiadające im pieśni dały obraz człowieka, niezmienności jego trosk, radości i stosunku do Boga, a także jego dziejów od czasów rajskich, aż po współczesną codzienność. Natomiast w kościele w Jaworzu wystąpiło Kolegium Muzyki Ewangelickiej. Uczestniczący w koncercie usłyszeli opracowania psalmów Jana Lubelczyka i Claude’a Goudimela ułożone w modlitwy biblijnych kobiet.

W następny weekend zorganizowano trzy koncerty: 21 października w Ustroniu, 22 października w Cieszynie, w 23 października w Bielsku-Białej. Kolejno odbyły się: recital organowy profesora Juliana Gembalskiego, którego główną część programu wypełniły kompozycje oparte na motywie B-A-C-H; zespół festiwalowy Capella Augustana z programem pt. Jezu, ma radości; ClaveDuo z programem na dwa klawesyny.

W Cieszynie w ramach Spotkań Szersznikowskich w Muzeum Śląska Cieszyńskiego, a także w ramach Cithara Sanctorum Silesia 26 października odbyło się spotkanie poświęcone patronowi festiwalu. Jan Paweł Borowski, pracownik naukowy muzeum, wygłosił wykład na temat wojny trzydziestoletniej i cieszyńskich postaci Melchiora Grodeckiego i Jerzego Trzanowskiego. Ich dzieje i postawy życiowe ukazały bogatą historię ziemi cieszyńskiej.

Ostatniego dnia festiwalu, 29 października, w Bielsku-Białej zorganizowano spacer po mieście szlakiem bielskich i bialskich ewangelików. Rozpoczął się on obok kościoła w Białej, a zakończył na Bielskim Syjonie. Uczestników oprowadziła przewodnik PTTK Katarzyna Sylwestrzak.

Koncert finałowy na Bielskim Syjonie zatytułowano Warownym grodem. Wystąpili artyści z Krakowa: Michał Białko – organy i Dawid Rudnicki – trąbka. W programie znalazły się kompozycje na trąbkę i organy Dawida Rudnickiego, a także J. S. Bacha, w tym opracowanie tytułowej pieśni Ein feste Burg – fantazja organowa na ten temat niemieckiego kompozytora Maxa Brucha.

Spotkanie w Muzeum Śląska Cieszyńskiego

Więcej zdjęć można znaleźć na profilu Cithara Sanctorum Silesia

„Zwiastun Ewangelicki” 22/2022